Radiojumalanpalvelus - Radiogudstjänst

su 28.3. kello 10.00
Muu tila

Palmsöndagens gudstjänst kl. 10 i Lojo S:t Lars kyrka kan lyssnas på Radio Dei (107,2 MHz eller https://www.radiodei.fi/kirkko). Gudstjänsten förrättas utan närvarande församling. Delar av gudstjästen är på svenska.

Psalmer:
60:1-2 (finska)
729 (finska)
61:1,3,5 (finska)
87:1-3 (svenska)
56:1-2 (finska)

Efter gudstjänsten är Lojo S:t Lars kyrka (kl. 11-12) och Virkby kyrka (kl. 13-14) öppna och det finns möjlighet att få nattvard. Vi ber er att komma ihåg att hålla säkerhetsavstånd. Användning av ansiktsmask rekommenderas. Sex personer kan närvara samtidigt.


Järjestäjä

Svensk verksamhet