Radiojumalanpalvelus - Radiogudstjänst

su 18.4. kello 10.00
Muu tila

Radiogudstjänst kl. 10 i Lojo S:t Lars kyrka kan lyssnas på Radio Dei (107,2 MHz eller https://www.radiodei.fi/kirkko). Gudstjänsten förrättas utan närvarande församling. Delar av gudstjästen är på svenska. Söndagens tema är "Den gode herden".

Psalmer:
378:1-3 (finska)
378:4,6 (finska)
400 (psalmbok, svenska)
177:1-4 (finska)
917 (psalmbok, finska och svenska)
177:5 (finska)

Efter gudstjänsten är Lojo S:t Lars kyrka (kl. 11-12) och Virkby kyrka (kl. 13-14) öppna och det finns möjlighet att få nattvard. Vi ber er att komma ihåg att hålla säkerhetsavstånd. Användning av ansiktsmask rekommenderas. Sex personer kan närvara samtidigt.


Järjestäjä

Svensk verksamhet