Högmässa och kyrkkaffe

la 6.11. kello 13.00
Altaret i Lojo S:t Lars kyrka
Lohjan Pyhän Laurin kirkko

Välkommen till allhelgonadagens högmässa. Söndagens tema är "De heligas gemenskap". Efter gudstjänsten kransnedläggning vid minnesmärket av De glömda i Lojo.

Kerko, Louhivuori.
Lojosamfundet medverkar i högmässan.
Kyrkkaffe i församlingscentret efter högmässan och kransnedläggningen.
Kyrktaxi.

Kollekt: För att arrangera Höstdagarna, Förbundet Kristen Skolungdom r.f.


Järjestäjä

Svensk verksamhet