Tukea elämään
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3
Etusivu Sivukartta Palaute Tekstikoko: Suurenna tekstiä Pienennä tekstiä
Lohjan seurakunta - etusivulle

Tukea elämän eri tilanteisiin ja vaiheisiin

Palvelevan puhelimen verkkopalvelu Palveleva netti on avuksi joka päivä osoitteessa www.verkkoauttaminen.fi

Tukea elämään -sivuston oikeassa alareunassa ajoittain näkyvässä Chat-ikkunassa on mahdollisuus keskustella kirkon työntekijöiden ja vapaaehtoisten kanssa. Chat on avoinna keskusteluun aina, kun päivystäjä on paikalla.

Henkistä, hengellistä ja taloudellista apua

Arjessa jaksamista ja selviytymistä voivat elämäntilanteesta riippuen vaikeuttaa erilaiset asiat. Ongelmien kanssa ei pidä jäädä yksin. Lue lisää

Diakoniatyön toimintaa ja tapahtumia

Tule mukaan ystävän kammariin, päiväpiiriin tai muuhun sinua kiinnostavaan toimintaan. Lue lisää

Apua parisuhteen ja perheen ongelmiin

Länsi-Uudenmaan seurakuntien Perheasiain neuvottelukeskuksen tehtävänä on tukea ja auttaa parisuhteen ja perheen ongelmissa sekä elämän kriisitilanteissa. Auttaminen tapahtuu sielunhoidon ja terapeuttisen keskustelun avulla. Lue lisää

Sairaalapappi on potilaita, heidän läheisiään ja henkilökuntaa varten

Sairaalapappi on myös terveydenhoidon yksikössä työskentelevä hengellisen elämän asiantuntija ja yhteyshenkilö. Toiminnan periaatteisiin kuuluu ehdoton salassapito- ja vaitiolovelvollisuus sekä toisen uskonnollisen vakaumuksen ja elämänkatsomuksen kunnioittaminen. HUS-sairaanhoitoalueen palautejärjestelmän yhtenä osana keräämme palautetta sairaalapastorien palveluiden (sairaalasielunhoito Lohja) kehittämiseksi. Lue lisää

Surussa, kriisissä ja elämän keskellä

Sielunhoito on ihmisen auttamista, tukemista ja lohduttamista hänen elämänsä kaikissa vaiheissa, ilossa ja surussa, sairaudessa ja terveydessä. Lue lisää

Pusula Nummi Sammatti Karjalohja Lohja