Ojamon Keskiviikkokahvila (Keka)

Matalan kynnyksen olohuonetoimintaa lapsille, nuorille ja aikuisille

Keskiviikkokahvila on paikka, jonne voi tulla sellaisena kuin on, ja tuntea olevansa tasavertainen muiden kanssa.

Yhdessä aikuisten kanssa huolehditaan siitä, että kahvilassa on turvallinen ja avoin ilmapiiri, vapaavalintaista ohjelmaa, välipala, ja teema toimintaa tarpeen mukaan, kuten erilaisia juhlia ja teemapäiviä.

Keskiviikkokahvilassa on alusta asti korostettu kasvatuksellisia perusperiaatteita, hyviä tapoja, toisen huomioonottamista ja yhteisvastuuta. Näitä harjoitellaan yhdessä.

Yhdessä sovitut pelisäännöt auttavat käytännön sujumista. Keskiviikkokahvilassa aikuinen on läsnä lasta varten.

Kahvilan toiminta perustuu luottamukseen, suhteiden syntymiseen ja lujittumiseen lohjalaisten lasten, nuorten ja aikuisten kanssa. Kahden ihmisen väliset keskustelut aikuisten ja lapsen välillä ovat aina luottamuksellisia.

Vapaaehtoiset ovat Keka:n voimavara

Kiinnostaako vapaaehtoistyö lasten ja nuorten parissa?

Ojamon seurakuntakoti sijaitsee sopivasti palvelujen keskellä, ostarin sydämessä, lasten turvallisen liikkumisen kannalta lähellä kotia osoitteessa Kartanokuja 1, Ojamo. Tule tutustumaan kahvilaan tai ota rohkeasti yhteyttä nuorisotyöntekijä Anneli Kytölään.

 

Kahvilan historiaa

Kahvilatoiminta alkoi puolen vuoden kokeiluna maaliskuussa 1996. Kokeiluun lähti mukaan kuusi ideasta innostunutta työntekijää Lohjan seurakunnasta ja kriisikeskus Mobilesta (Lohjan kaupunki).

Toimintakokeilun virittäjänä toimi lastentarhanopettaja Pirjo Nietosvaara, jonka opintoihin toimintakokeilu liittyi.

 

Perusajatuksena oli luoda uuden tyyppistä kohtaavaa toimintaa seurakunnan, kaupungin ja järjestöjen tuella. Keskeistä toiminnan ylläpitämisessä ja sen kehittämisessä on ollut vapaaehtoisten aikuisten aktiivinen läsnäolo lasten ja nuorten kanssa.

 

Kokeilun kuluessa vahvistui tarve toimia matalalla kynnyksellä

Yhteistyö kaupungin, seurakunnan ja alueen asukkaiden kesken osoittautui hedelmälliseksi. Voimavaroja yhdistämällä voitiin kehittää olohuonetoiminnan ideaa. Innostusta riitti. Yhteisöllisyys lujittui alueella toimijoiden kesken. Alhaalta kasvava kirkko – kirkko 2000 tavoitteet näyttivät suunnan aluetyöhön: työ sai siivet

Toiminnalle oli sosiaalinen tilaus

Tarve resurssien yhdistämiseen, yhteisölliseen toimintaan ja uusiin ideoihin alueella syntyi ”laman varjoissa” (Nietosvaaran esikyselyt ja haastattelut alueella v.1993). Laman vaikutukset näkyivät 90-luvulla toimintojen supistamisena. Matalan kynnyksen toiminnalle Ojamolla oli sosiaalinen tilaus.

Toimintakokeilu aloitettiin tiimin muodostamisella helmikuussa ja kokeilu maaliskuussa v.1996. Tarve toimintaan vahvistui kokeilun aikana: Keskiviikkokahvilan kävijöiksi valikoitui alueen varhaisnuoria ja nuoria kävijämäärän kasvaessa nopeasti. Toimintaa kehiteltiin tarvetta vastaavaksi.

Toiminta vakiintui osaksi Ojamon aluetyötä

Keskiviikko kahvilan toiminta vakiintui osaksi Ojamon aluetyötä. Tällä hetkellä Keskiviikko kahvila on osa Lohjan seurakunnaa kouluikäisten toimintaa. Kahvilan vastuuhenkilönä toimii seurakunnan työntekijä.

 

Teksti: Pirjo Nietosvaara

 

 

Yhteydenotot: Anneli Kytölä

Kekan 2v synttärit 11.3.1998

Kuva: Paavo Vilhunen

Kaksi poikaa, Felix ja Jarkko, ovat selin kameraan päin liitutaulun edessä piirtämässä.
Kuva: Pirjo Nietosvaara