Uutislistaukseen

Diakonian juhlavuosi 2022

diakonin vihreä pantapaita ja d-day duuni, inhimillisyys, armo, keskustelu, olkapää, neuvonta, ihmisarvo, apu

kuva: Kirkko Helsingissä

Diakonian viran päivänä 1.9.2022 tuli kuluneeksi 150 vuotta siitä, kun Suomessa vihittiin virkaan ensimmäinen diakonissa, Matilda Hoffman. Tämän kunniaksi vietettiin diakonian juhlavuotta.

Lohjan seurakunnan ensimmäinen diakonissa jo vuonna 1912

Lohjan seurakunnan ensimmäinen diakoniatyöntekijä oli Aina Albertina Tallgren, joka toimi Lohjalla diakonissana 16 vuotta alkaen vuodesta 1912.

Virkkalan ensimmäinen diakonissa oli Anna Viljanen, jonka Petter Forrström eli Kalkki-Petteri palkkasi työntekijöilleen. Forrström oli muutenkin kiinnostunut työntekijöidensä hyvinvoinnista.

Kun Suomessa 1800-luvulla aloitettiin organisoitu sairaanhoito, olivat kaikki sairaanhoitajat diakonissalaitoksissa opiskelleita, diakonissoja. Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa on nykyään kahdenlaisia diakoniatyöntekijöitä: diakoneja ja diakonissoja. Työ on samaa nimikkeestä huolimatta, mutta ero on koulutuksessa: diakoneilla on sosiaalialan koulutus ja diakonissoilla sairaanhoitajan. Siksipä diakonissa voi tarvittaessa mitata asiakkaan verenpaineen ja diakoni tuntee sosiaalityön pykäliä.

Diakonian juuret jo alkukristillisessa seurakunnassa

Alkukristillisessä seurakunnassa valittiin seurakunnan avustajat jakamaan köyhille rahallisia avustuksia ja ruokaa, sekä hoitamaan sairaita. Tästä kerrotaan Apostolien teoissa (Apt. 6). Perinteisesti on ajateltu, että kysymys oli ensimmäisten diakonien asettamisesta palvelusvirkaan ja yleensä on ajateltu, että diakonian virka oli olemassa jo Jerusalemin alkuseurakunnassa. Luultavasti myöhempi virkateologia on vaikuttanut siihen, että heidät on nähty nimenomaan diakoneina, vaikka sanaa diakoni ei Apostolien teoissa edes käytetä. Diakonia siellä mainitaan.

Avustajat lienevät jakaneet ehtoollisessa yli jäänyttä leipää ja viiniä niille, jotka eivät voineet osallistua jumalanpalvelukseen, ja heillä on ollut muitakin tehtäviä jumalanpalveluksessa. Oli Apostolien teoissa kysymys diakonian viran perustamisesta tai ei, niin joka tapauksessa nämä henkilöt olivat diakonisissa tehtävissä. Jeesus toteutti ja julisti lähimmäisenrakkautta, joka seurakunnissa organisoitui diakoniaksi.  Pyhä Laurentius (suomeksi myös Pyhä Lauri) toimi Rooman kirkon diakonina kolmannella vuosisadalla ja kärsi marttyyrikuoleman keisari Valerianuksen vainoissa 10. elokuuta 258.  Lohjan kirkko on Pyhälle Laurille omistettu.

Vapaaehtoistyötä ja apua kriiseissä

Diakoniatyötä tehdään evankelisluterilaisen kirkon seurakunnissa sekä työntekijöiden että vapaaehtoisten voimin. Vapaaehtoisten näkökulmasta katsoen diakoniatyöntekijä on monenlaisen vapaaehtoistyön mahdollistaja, mutta myös alueesta vastaava työntekijä.

Lohjan seurakunnan diakoniatyöntekijän puoleen voi kääntyä kaikissa elämän kriiseissä ja muissa vaikealta tuntuvissa tilanteissa, kuului kirkkoon tai ei. Kriisi tarkoittaa uutta tilannetta, jossa aiemmat ongelmanratkaisukeinot eivät välttämättä toimi. Keskusteleminen diakoniatyöntekijän kanssa on täysin luottamuksellista ja sitä kautta voit saada henkistä tai hengellistä apua tai apua talousasioissa.

Lisätietoja lohjanseurakunta.fi/apua-ja-tukea

Seuraa diakoniaa facebook.com/lohjanseurakunnandiakonia

Diakoniatyöntekijöihin voi ottaa yhteyttä silloin, kun heitä näkee tilaisuuksissa, tai soittamalla tai sähköpostilla, Lohjan seurakunnan diakoniatyöntekijöiden yhteystiedot

Ruokaa ja yhdessäoloa

Seurakunta järjestää monenlaista toimintaa eri-ikäisille. Diakonisinta toimintaa ovat diakoniaruokailut. Ruokailut maksavat vain 4 € ja niihin voi saada diakoniatyöntekijältä kausikortin, jos talous on tiukalla. 

Ajat ja paikat löydät Diakoniaruokailut ja ruoka-apu - Lohjan seurakunta

 

6.4.2022 12.03