Uutislistaukseen

Rippikoulu tarjoaa nuorille heidän toivomaansa tukea oman katsomuksen muodostamiseen

Nuoria valkoisissa alboissa keskiaikaisessa kivikirkossa

Vuoden 2023 Nuorisobarometrin teemana on katsomukset ja hengellisyys. Anne Jälkö, seurakunnan johtava kasvatuksen ohjaaja, pitää tuloksia kiinnostavina ja hyödyllisinä kaikille nuorten kanssa toimiville. 

Toukokuun 20. päivä julkaistu uusin Nuorisobarometri kartoittaa laajalti sitä, miten nuoret hahmottavat merkityksellisyyden kokemuksia arjessaan ja mitä he ajattelevat erilaisista katsomuksellisista kysymyksistä. Vuosittain vaihtuvan teeman lisäksi Nuorisobarometri sisältää samanlaisena toistettavia kysymyksiä, jotka mahdollistavat trendien seuraamisen. Vuoden 2023 nuorisobarometrin tiedonkeruuseen vastasi 1811 nuorta alkuvuodesta 2023.

Anne Jälkön mukaan nuorisobarometrin tulokset julkistettiin sellaiseen vuodenaikaan, jolloin katsomuksen kysymykset ovat laajalti pinnalla. 

”Kouluissa osallistutaan parhaillaan kevätkirkkoihin ja lauletaan suvivirttä. Seurakunnassa ja monessa kodissa valmistaudutaan rippikoulukesään. Yksi keskeinen tulos oli, että nuoret toivovat tukea oman katsomuksen muodostamiseen. Iloitsen siitä, että rippikoulu vastaa osaltaan juuri tähän tarpeeseen”, Jälkö sanoo. 

Jälkö näkee, että tulokset ovat hyödyllisiä kaikille nuorten kanssa toimiville. Hän nostaa esiin kolme teemaa, joihin itse ensilukemalta kiinnitti huomiota.
  

  • Nuoret toivovat tukea oman katsomuksen muodostamiseen. Tämä toive kohdistuu erityisesti kouluihin. Kaivataan mahdollisuuksia luoda omia näkemyksiä ja myös mahdollisuuksia toimia niiden mukaisesti. Näissä vastauksissa korostuu tarve yksilöllisyyteen, mutta nuoret haluavat antaa tilaa myös toisille omaan katsomukseen ja elämänvalintoihin.
  • Sosiaalisuudella on keskeinen merkitys ja se näkyy kysymyksissä elämän merkityksellisyydestä. Kaksi kolmannesta vastaajasta oli samaa mieltä sen kanssa, että elämän merkitys syntyy niiden auttamisesta, joilla menee huonommin. Yli puolet vastaajista on samaa mieltä sen kanssa, että elämän merkitys syntyy tulevista sukupolvista ja elämän edellytysten säilyttämisestä heille.
  • Nuorten tyytyväisyys elämään on ollut laskusuunnassa pidemmällä aikavälillä tarkasteltaessa.  Nuorten elämässä on monia epävarmuuden ja turvattomuuden lähteitä, kuten nuorten syrjäytyminen, ilmastonmuutos, ja hyvinvointipalveluiden tulevaisuus, jotka ovat viime vuosina käyneet yhä näkyvämmiksi.

Miten tuloksia hyödynnetään seurakunnassa?

Anne Jälkö toivoo, että seurakunta on paikka, jossa nuoret voivat etsiä ja pohtia omaa maailmankatsomustaan ja saada siihen rakennusaineita. 

”Barometrin mukaan iso osa nuorista ei koe olevansa uskonnollisia. Silti heidän arvonsa vaikuttavat olevan hyvin kristillisiä, mitä tulee esimerkiksi niiden ihmisten auttamiseen, joilla menee huonommin tai elämän edellytysten säilyttämiseen tuleville sukupolville”, Anne Jälkö miettii.

”Seurakunnan ydinviestinä on toivo ja tulevaisuus eli että voimme luottaa itseämme suurempaan Jumalaan. Samalla voimme toimia sen eteen, että kaikilla olisi hyvä elää tässä maailmassa. Meitä kannustetaan toimimaan myös luomakunnan hyväksi. Ajattelen että seurakunnassa lasten ja nuorten on hyvä kasvaa rauhassa ja kokeilla siipiään myös erilaisissa vastuutehtävissä.”

Jälkö uskoo, että barometriin palataan vielä useaan otteeseen. Tuloksia on luettava huolellisesti myös tulevaisuuden suunnittelun näkökulmasta. 

Nuorisobarometri on luettavissa verkossa: NUORISOBAROMETRI 2023 - Valtion nuorisoneuvosto (tietoanuorista.fi)

24.5.2024 15.26