Uutiset

Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa on noin neljä miljoonaa jäsentä. Suomen suurin uskonnollinen yhteisö on mukana ihmisten elämän arjessa ja juhlassa ja pitää esillä kristillisiä arvoja yhteiskunnallisessa keskustelussa.

Kirkon viestintä välittää ajantasaista tietoa kirkosta medialle ja suurelle yleisölle. Kirkon verkkosivusto osoitteessa evl.fi

Suomen evankelisluterilaisen kirkon uutiset tästä

Kirkko mukana Helsinki Pridessä

19.6.2019 15.38

Kirkon osallistuminen Helsinki Pride tapahtumaan on herättänyt paljon keskustelua niin puolesta kuin vastaankin. Otsikoihin on noussut Päivi Räsäsen kirje asiaan liittyen, johon arkkipiispa Tapio Luoma vastasi seuraavasti:


Hyvä Päivi Räsänen

Kiitos avoimesta kirjeestäsi. Siinä puet sanoiksi tunteita ja ajatuksia, joita epäilemättä monen kirkkomme jäsenen mielessä on viime päivinä liikkunut.

Osallistumisesta Pride-tapahtumaan on päättänyt kirkkohallituksen johtoryhmä sen jälkeen, kun sitä on kutsuttu mukaan. Ennen päätöstä minua on informoitu ja kysytty näkemystäni. Kuten lähtökohtaisesti aina niin myös tässä olen luottanut työtoverieni harkintaan.

Kyse ei ole kannanotosta avioliittolakiin vaan siihen, että kirkon sanoma kuuluu kaikille. Piispainkokous on todennut avioliittoselonteossaan vuonna 2016, että kirkko on kaikkia varten ja että samaa sukupuolta olevat parit ovat tervetulleita kaikkeen kirkon toimintaan. Tätä periaatetta päätöksellä on haluttu toteuttaa.

Olen samaa mieltä kanssasi siinä, että viime kädessä asiassa on kyse raamattunäkemyksestä. Toivoisin, että Raamattua tunnettaisiin paremmin, sitä luettaisiin enemmän ja että sen viesti kuultaisiin herkemmin. Raamattu kertoo, että ihmiseksi syntyneenä Jumalana Jeesus on Herra. Häntä meidän tulee seurata myös siinä, kuinka kohtaamme toisemme.

Kirkkoomme kohdistuu monenlaisia odotuksia, joista jotkut toteutuvat, joissakin petytään. Niiden valossa on tärkeä muistaa, että kirkko ei ole koskaan täydellinen, koska se koostuu meistä epätäydellisistä ihmisistä. Vikoineen ja puutteineenkin se on yhteisö, jossa me syntiset turvaudumme Jumalan armoon ja rakkauteen. Toivon, että kirkkomme saisi jatkossakin olla hengellinen koti mahdollisimman monelle, myös Sinulle.

Kiitän lämpimästi siunauksen ja johdatuksen toivotuksista - juuri niitä koen tarvitsevani.

 

Hyvän kesän ja Jumalan siunauksen toivotuksin

Tapio Luoma


Myös muut kirkon työntekijät ovat pukeneet ajatuksiaan sanoiksi asian tiimoilta. Näin kuvaa ajatuksiaan Kallion seurakunnan pappi Mari Mattsson:

"Mun kirkko ei syrji eikä syyllistä. Ei kyseenalaista ihmisen arvoa eikä ihmisoikeuksia. Ei lyö Raamatun jakeella päähän eikä ota tuomiovaltaa itselleen.

Mun kirkko on siellä, missä ihminen nostaa arasti katseensa ja kysyy ´Kelpaisinko minäkin?´ "

Myös Raamattua on yleisessä keskustelussa siteerattu ahkerasti. Poimintana tästä on Twitteristä nimimerkillä @TiiaMaija, joka twiittasi näin:

"Niin pysyvät nyt usko, toivo, rakkaus, nämä kolme; mutta suurin niistä on rakkaus." (1 Kor. 13:13)

 

Lohjan seurakunta noudattaa kirkkohallituksen päätöstä asiassa.

« Uutislistaukseen