Uutislistaukseen

Seurakunnan toiminta poikkeusoloissa

1.6.2020 21.12

Toiminta poikkeusoloissa

Lohjan seurakunta, tiedote 19.3.2020 (päivitetty 12.7.2020)

Lohjan seurakunnassa seurataan kansallisia ohjeistuksia koronaepidemian ehkäisyssä. Ohjeiden tarkoitus on turvata erityisryhmien hyvinvointi ja suojata tartunnalta kaikkein heikoimmassa asemassa olevat. 

Olet tervetullut seurakunnan toimintaan ja tiloihin ainoastaan oireettomana. Näin pyrimme ehkäisemään viruksen leviämistä.

Noudatamme seuraavia yleisperiaatteita:

 • Kaikki seurakunnan ryhmätoiminta käynnistetään vähitellen (myös ulkopuolisten toimijoiden ryhmätoiminta). 
 • Seurakunta ei järjestä riskiryhmään kuuluville toimintaa. Pyydämme riskiryhmään kuuluvien noudattavan osallistumisessaan valtioneuvoston toivomaa harkintaa.
 • Leiritoiminnassa on syytä huomioida turvavälit ja esimerkiksi ruokailua porrastaa tarvittaessa noudattaen voimassa olevia turvaväli- ja hygieniasuosituksia.
 • Seurakuntatalojen ja seurakunnan leirikeskusten keittiöihin on pääsy vain seurakunnan omalla keittiöhenkilöstöllä ja Heponiemen osalta sopimuksen mukaisella aterioiden tuottajalla. Muutoin pitopalvelut saavat tuoda tarjottavat omissa astioissaan. Tämä ratkaisu on voimassa 31.8.2020 saakka.
 • Papisto on tavoitettavissa puhelimitse ja sähköpostilla, he eivät tee kotikäyntejä. Papiston yhteystiedot
 • Seurakuntamme kaikki toimistot palvelevat vain joko puhelimitse tai sähköpostitse 31.8.2020 saakka. Seuraava linjaus aukioloajoista tehdään viikolla 33/2020.
 • Perheasiain Neuvottelukeskus toimii ainoastaan joko etäyhteyksiä käyttäen tai puhelimitse, keskuksessa voidaan ottaa vastaan 1.8. lukien asiakkaita rajoitetusti siten, että osa työntekijöistä toimii etäyhteyksin, mikäli valtiovallan ohjeistus pysyy ennallaan.
 • Seurakunnan sosiaalisen median kanavissa olemme läsnä ja keskustelemme kanssanne.
 • Laurinpäivään tämän vuoden osalta ei osallistuta turvallisuussyistä.
 • Tapulikahveja ei järjestetä kesäkaudella 2020 turvallisuussyistä.
 • Kirkkokahvitilaisuudet seurakuntataloissa ovat kesäkaudella tauolla.
 • Turvaväli on 1-2 metriä.
 • Kesäkerhoissa ja pihatilaisuuksissa voidaan grillata omia makkaroita, kunhan huomioidaan turvallisuustekijät ja turvavälit.
 • Tilaisuuksiin voi olla tarvittaessa ennakkoilmoittautuminen ja sen mukaan myös osallistujatiedot kirjataan.

Kirkkojen ja toimitilojen rajoitetut väkimäärät koskien jumalanpalveluselämää, kirkollisia toimituksia ja muita tilaisuuksia

Maksimi henkilömäärät toimitilaa kohden huomioiden turvavälit, joita noudatetaan poikkeusaikana.

Kirkot ja kappelit

 • Pyhän Laurin kirkko    120 henkilöä
 • Virkkalan kirkko           40 henkilöä
 • Karjalohjan kirkko        50 henkilöä
 • Sammatin kirkko          40 henkilöä
 • Nummen kirkko           100 henkilöä
 • Pusulan kirkko             100 henkilöä
 • Kärkölän kirkko            50 henkilöä
 • Metsolan kappeli         50 henkilöä

Seurakuntasalit

 • Ojamon seurakuntakoti 10 henkilöä
 • Lohjanportin seurakuntasali 30 henkilöä
 • Virkkalan kirkon seurakuntasali 20 henkilöä
 • Mäntynummen seurakuntasali 40 henkilöä
 • Lohjan seurakunnan seurakuntasali 50 henkilöä
 • Pikku-Lauri 30 henkilöä
 • Takkahuone 10 henkilöä
 • Sammatin seurakuntasali 30 henkilöä
 • Karjalohjan seurakuntasali 40 henkilöä
 • Nummen seurakuntasali 40 henkilöä
 • Pusulan seurakuntasalit / yläsali 10 henkilöä
 • Pusulan seurakuntasalit / alasali 40 henkilöä
 • Iloittu 30 henkilöä

Ulkotilat

500 henkeä, käytettävä tila huomioiden.

Myös tilaisuuksiin osallistujat vastaavat omalta osaltaan turvavälien toteutumisesta.

Messut ja jumalanpalvelukset

Messut vietetään piispojen linjauksen mukaisesti siten, että messussa on osallistujia kussakin tilassa korkeintaan edellä mainittu määrä henkilöitä. 

Pyhän Laurin kirkon klo 10 messu radioidaan Radio Dein kautta taajuudella 107,2 MHz.

Messu Karjalohjalla klo 10

Messu Nummella klo 10

Messu Pusulassa klo 12

Messu Sammatissa klo 12

Terveys

Tulethan messuun vain ja ainoastaan oireettomana. Kirkon sisäänkäynnin luokse tuodaan seurakuntalaisten käyttöön käsien desifniointipiste. Yskiessäsi tai aivastaessasi peitäthän suusi kyynärtaipeellasi.

Turvavälit

Seurakuntalaiset ohjataan kirkossa istumaan riittävän väljästi niin, että turvaväli on 1,5 metriä. Samassa taloudessa asuvien ei tarvitse noudattaa turvavälejä. Seurakuntalaisia ohjataan istumaan vain joka toiseen penkkiriviin.

Messujen virret

Virret monistetaan seurakuntalaisille. Monisteet saa ottaa mukaansa. Seurakunnan virsikirjoja ei pääsääntöisesti käytetä. 

Kolehti

Kolehti kerätään esimerkiksi messun päätteeksi kirkkojen ovilla erillisiin astioihin. Kolehtihaaveja ei kierrätetä kirkossa.

Ehtoollinen

Ehtoollista vietetään poikkeusolojen sallimalla tavalla niin, että seurakuntalaisten ja seurakunnan työntekijöiden turvallisuus ja hygienia taataan mahdollisimman hyvin. Ehtoollisviini jaetan kertakäyttöpikareista. Ehtoollisen vietossa erilaiset puhtautta koskevat käytännöt toteutetaan mahdollisimman luontevasti niin, että varsinainen huomio voi keskittyä itse jumalanpalveluksen sisältöön ja sakramenttiin.

Kirkolliset toimitukset

Kirkolliset toimitukset hoidetaan poikkeusjärjestelyin. Valtioneuvoston ohjeistus sekä Aluehallintoviraston antama määräys koskee kaikkia yli (50) viidenkymmenen hengen julkisia tilaisuuksia sisä- ja ulkotiloissa. Sisällä kirkossa ja ulkona tapahtuvat hautaukset rinnastuvat näin toisiinsa.

Kirkko sitoutuu yhdessä muiden toimijoiden kanssa kaikin tavoin edistämään ihmisten turvallisuutta. Siksi tilaisuuksien väkimäärä rajataan edellä esitettyjen määrittelyjen mukaan.

Perheiden ja omaisten tulee sopia siitä, keiden on mahdollista olla paikalla kirkollisissa toimituksissa. Kanttoria, suntiota ja pappia ei tarvitse huomioida kiintiöön. 

Hautaan siunaus

Turvallisuuden vuoksi papisto ja kanttorit eivät osallistu muistotilaisuuksiin. Valitettavasti vainajia ei ole myöskään mahdollista katsoa tässä tilanteessa.

Hautaan siunaamisessa on noudatettava edellä mainittuja rajoitteita henkilömäärässä ja turvaväleissä. 

Perheiden ja omaisten tulee sopia siitä, keiden on mahdollista olla paikalla.

Seurakunnan tiloja on mahdollista varata muistotilaisuuksiin väkimäärärajoitukset huomioon ottaen. Seurakunnan keittiötiloihin on pääsy vain seurakunnan omalla henkilöstöllä. 

Kaste

Kasteet suositellaan järjestämään sunnuntaisin seurakunnan kirkoissa. Kotikaste on myös mahdollinen ja vaikka se ei juridesti katsottuna ole jukinen tilaisuus, on siinä syytä noudattaa samoja periaatteita hygienian, turvavälien ja väkimäärärajoitusten kanssa.

Pappi ja kanttori eivät valitettavasti voi osallistua toimitusten jälkeisiin juhlatilaisuuksiin.

Yksityinen ehtoollinen

Jos henkilö on kuolemanvaarassa tai muuten hätätilanteessa ja hän haluaa ehtoollista, seurakunnasta se pyydettäessä̈toimitetaan. Näitä tilanteita on harkittava tapauskohtaisesti ja ne on toteutettava erityistä huolellisuutta noudattaen sekä paikallisten hoitolaitosten ja asumisyksiköiden ohjeita seuraten. Muussa tilanteessa yksityisen ehtoollisen jakamiselle tulee olla painavat perusteet.

Rippikoulu

Lähitapaamiset voidaan aloittaa 15.6.2020 lukien Kantalohjalla, lähiopetus alkaa aikaisemmin Nummella ja Pusulassa.

Leirit

Leirit alkavat juhannuksen jälkeen 23.6.2020 alkaen. Rippikoululeirit ennen juhannusta siirtyvät heinäkuun puolesta välistä eteenpäin pidettäväksi alla olevan listan mukaisesti.

23.-30.6 Heponiemi 3, Saarikko 3

30.6.-7.7. Heponiemi 4, Saarikko 4

7.-14.7. Heponiemi 5, Saarikko 5

14.-21.7. Heponiemi 6, Saarikko 6

21.-28.7. H1 Nummi, Saarikko 2

28.7.-4.8. Heponiemi 2, Saarikko 1

4.-11.8. H1 Pusula

Kisakallio kesä 4.-11.7. Houtskär 25.-31.7. Högsåra 4.-11.8. Päivärippikoulu 22.7.-2.8

Rippikoululeiri järjestetään niin, ettei rippikouluryhmä joudu kosketuksiin siihen kuulumattomien henkilöiden kanssa. Myös henkilöstö pidetään samana koko leirin ajan. 

Valitettavasti hyvin pidetty ja odotettu leirin vierailuilta/-päivä perheille ei tänä vuonna ole mahdollinen toteuttaa millään leirillä.

JAtkorippikoululeiri 1.-2.8. on siirtynyt myöhemmin ilmoitettavaan ajankohtaan.

Konfirmaatiot

Konfirmaatiot toteutetaan seurakuntamme kolmessa eri kirkossa; Pyhän Laurin kirkossa, Nummen kirkossa ja Pusulan kirkossa. 

50 hengen kokoontumisrajoitus on voimassa heinäkuun loppuun, mutta piispat täsmensivät 19.5.2020 ohjeistustaan, jonka seurauksena esimerkiksi Pyhän Laurin kirkossa voi kokoontua 120 seurakuntalaista. Tämän seurauksena on mahdollista, että konfirmaatioita järjestetään pienemmille ryhmille kerrallaan. 

Riskiryhmiin kuuluvien rippikoulu

Mikäli nuori ei voi osallistua rippikoulun leirijaksolle, hänelle järjestetään mahdollisuus osallistua rippikouluun muulla tavoin. Tällöin kyseeseen voi tulla esimerkiksi päivärippikoulu. Myös etärippikoulua voidaan käyttää rippikoulun tukitoimintona.

Muu kesätoiminta

Seurakunta järjestää kesätoimintaa, mm. kesäkerhoja ja ennen juhannusta päiväretkiä leirikeskuksiin. Toimintaa pyritään järjestämään turvallisesti ulkona. Useammin tai säännöllisesti kokoontuvan ryhmän on hyvä pysyä samana. Osallistujia voi olla enintään 50 henkilöä samassa tilanteessa. Turvallisuussyistä on muistettava hyvä käsihygienia ja turvavälit. Turvallisuuden takaamiseksi flunssaiset ja muuten oireilevat eivät voi osallistua toimintaan.

Sielunhoidolliset keskustelut ja yksinelävien tukeminen, sekä diakonia- ja perhetyö

Kriisitilanteessa, joka herättää paljon huolta ja epävarmuutta, tuen ja keskusteluavun tarjoaminen on äärimmäisen tärkeää. Yksineläville, riskiryhmiin kuuluville ja ikäihmisille tarjotaan henkisen tuen lisäksi myös konkreettista apua esim. kaupassa käyntiin.

Kirkon keskusteluapua erityisesti nuorille ja koululaisille

Diakoniatyöntekijät ovat tavoitettavissa puhelimitse ja sähköpostilla. Katso yhteystiedot täältä.

Jos kännykän puheaika on lopussa, työntekijä voi soittaa Sinulle takaisin. He eivät tee kotikäyntejä.

Perhetyöntekijät ovat tavoitettavissa puhelimitse ja sähköpostitse. He voivat tavata perheitä harkinnan mukaan esimerkiksi ulkona.

Seurakunnan hallinto

Kirkkolain 24 luvun 14 §:ssä säädetään poikkeusoloista. Kirkkohallituksen täysistunnon linjauksen mukaan (24.3.2020) valmiuslain (1552/2011) 108 §:ään rinnastaen kirkkoneuvosto käyttää kirkkovaltuuston toimivaltaa, mikäli kirkkovaltuustoa ei saada päätösvaltaisena koolle. Saman linjauksen mukaan kirkkovaltuuston kokouksen ajankohtaa voidaan siirtää tilinpäätöksen kohdalla säädettyä myöhäisemmäksi. 

Nykyisen tulkinnan mukaan seurakunnan luottamushenkilöt ja hallintoelimet rinnastetaan kunnallisiin luottamushenkilöihin ja hallintoelimiin, joita ei koske 70 vuoden ikärajoitus ja 10 hengen enimmäisosallistujamäärä.

Riskiryhmiin kuuluvien on syytä noudattaa harkintaa osallistumisen suhteen. Olennaista on, ettei seurakuntien hallinto poikkeusoloissa vaarannu.

Tahdomme työntekijöinä kaikesta huolimatta kulkea ihmisten kanssa myös huolen aikoina.

 

 

Juhani Korte

Lohjan seurakunnan kirkkoherra

Lohjalla, 12. heinäkuuta 2020