Uutislistaukseen

Seurakunnan toiminta koronaepidemian aikana

1.6.2020 21.12

Toiminta koronaepidemian aikana

Lohjan seurakunta, tiedote 19.3.2020  (päivitetty 9.10.2020, 23.11.2020)

Huom. toimintaa rajoitetaan entisestään, koska Etelä-Suomen aluehallintovirasto kieltää 23.11.-13.12.  tartuntatautilain 58 §:n 1 momentin nojalla Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntien alueilla kaikki sisä- ja ulkotiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset, joihin osallistuu yli 20 henkilöä. Lue lisää.

Lohjan seurakunnassa seurataan kansallisia ohjeistuksia koronaepidemian ehkäisyssä. Ohjeiden tarkoitus on turvata erityisryhmien hyvinvointi ja suojata tartunnalta kaikkein heikoimmassa asemassa olevat. 

Olet tervetullut seurakunnan toimintaan ja tiloihin oireettomana. Näin pyrimme ehkäisemään viruksen leviämistä. Noudatamme tilaisuuksissamme THL:n suosittelemia turvavälejä, eri tiloihimme voimme ottaa vain rajoitetun määrän osallistujia (lisätietoa alla).

Suosituksen mukaan mahdollisimman moni tilaisuuksiin saapujan tulisi ottaa mukaan oma maskinsa ja käyttää sitä. Työntekijämme käyttävät joko maskia tai visiiriä tilaisuuksissa tilanteen mukaan. Maskin käyttö on seurakuntalaiselle vapaaehtoista, mutta suositeltavaa. Toimitilojemme ovilla on tarjolla käsidesiä, tarvittaessa myös maskeja.

Noudatamme seuraavia yleisperiaatteita:

 • Kaikki seurakunnan ryhmätoimintaa on vähitellen käynnistetty kuluvan syksyn aikana turvallisuusohjeita  noudattaen (myös ulkopuolisten toimijoiden ryhmätoiminta). 
 • Riskiryhmään kuuluvien toivotaan noudattavan osallistumisessaan valtioneuvoston toivomaa harkintaa.
 • Joulunajan (ja Pyhäinpäivän) tilaisuuksista ja tarkemmat toimintaohjeet annetaan lähempänä. Tilaisuudet varaudutaan pitämään eri tavoin kuin aikaisemmin.
 • Kaikki sellaiset tilaisuudet, jossa tiedetään ennalta olevan riskiryhmiä yli suositusten ja määräysten. perutaan syyskaudelta (esimerkiksi Seniorifoorumi)
 • Leiritoiminnassa on syytä huomioida turvavälit ja esimerkiksi ruokailuissa noudattaa tarvittaessa porrastusta ja noudattaa voimassa olevia turvaväli- ja hygieniasuosituksia
 • Papisto on tavoitettavissa puhelimitse ja sähköpostilla, kotikäyntejä voidaan harkinnan mukaan tehdä. Papiston yhteystiedot
 • Seurakuntamme kaikki toimistot palvelevat vain joko puhelimitse tai sähköpostitse 31.12.2020 saakka. 
 • Perheasiain Neuvottelukeskus toimii joko etäyhteyksiä käyttäen tai puhelimitse, keskuksessa voidaan ottaa vastaan asiakkaita rajoitetusti siten, että osa työntekijöistä toimii etäyhteyksin, mikäli valtiovallan ohjeistus pysyy ennallaan.
 • Seurakunnan sosiaalisen median kanavissa olemme läsnä ja keskustelemme ihmisten kanssa.
 • Turvaväli on 1–2 metriä
 • Kerhoissa ja pihatilaisuuksissa voidaan grillata omia makkaroita tms., kunhan huomioidaan turvallisuustekijät ja turvavälit
 • Diakoniatyön kahvikärryä voidaan käyttää harkinnan mukaan (asiasta vastaa seurakunnan henkilöstöön kuuluva)
 • Tilaisuuksiin voi olla tarvittaessa ennakkoilmoittautuminen ja sen mukaan myös osallistujatiedot kirjataan
 • Eri vapaaehtoisryhmien ja tiimien palaverit voidaan järjestää turvavälit huomioiden, mutta Teamsia ja Skypeä kannattaa edelleen suosia kaikessa.

Kirkkojen ja toimitilojen rajoitetut väkimäärät koskien jumalanpalveluselämää, kirkollisia toimituksia ja muita tilaisuuksia 13.12.2020 jälkeen

Maksimi henkilömäärät toimitilaa kohden huomioiden turvavälit, joita noudatetaan poikkeusaikana.

Kirkot ja kappelit

 • Pyhän Laurin kirkko    120 henkilöä
 • Virkkalan kirkko           40 henkilöä
 • Karjalohjan kirkko        50 henkilöä
 • Sammatin kirkko          50 henkilöä
 • Nummen kirkko           100 henkilöä
 • Pusulan kirkko             100 henkilöä
 • Kärkölän kirkko            50 henkilöä
 • Metsolan kappeli         50 henkilöä
 • Metsolan jäähyväiskappeli 6 henkilöä (maskisuositus)

Seurakuntasalit

 • Ojamon seurakuntakoti 10 henkilöä
 • Lohjanportin seurakuntasali 30 henkilöä
 • Virkkalan kirkon seurakuntasali 20 henkilöä
 • Mäntynummen seurakuntasali 40 henkilöä
 • Lohjan seurakunnan seurakuntasali 50 henkilöä
 • Pikku-Lauri 30 henkilöä
 • Takkahuone 10 henkilöä
 • Sammatin seurakuntasali 30 henkilöä
 • Karjalohjan seurakuntasali 40 henkilöä
 • Nummen seurakuntasali 40 henkilöä
 • Pusulan seurakuntasalit / yläsali 10 henkilöä
 • Pusulan seurakuntasalit / alasali 40 henkilöä
 • Iloittu 30 henkilöä

Ulkotilat 13.12.2020 jälkeen

500 henkeä, käytettävä tila huomioiden.

Myös tilaisuuksiin osallistujat vastaavat omalta osaltaan turvavälien toteutumisesta.

Messut ja jumalanpalvelukset

Messut vietetään 14.12. alkaen piispojen linjauksen mukaisesti siten, että messussa on osallistujia kussakin tilassa korkeintaan edellä mainittu määrä henkilöitä. 

Pyhän Laurin kirkon klo 10 messu radioidaan Radio Dein kautta taajuudella 107,2 MHz.

Messu Karjalohjalla klo 10

Messu Nummella klo 10

Messu Pusulassa klo 12

Messu Sammatissa klo 12

Terveys

Tulethan messuun vain ja ainoastaan oireettomana. Kirkon sisäänkäynnin luokse tuodaan seurakuntalaisten käyttöön käsien desifniointipiste. Yskiessäsi tai aivastaessasi peitäthän suusi kyynärtaipeellasi.

Turvavälit

Seurakuntalaiset ohjataan kirkossa istumaan riittävän väljästi niin, että turvaväli on 1,5 metriä. Samassa taloudessa asuvien ei tarvitse noudattaa turvavälejä. Seurakuntalaisia ohjataan istumaan vain joka toiseen penkkiriviin.

Messujen virret

Virret monistetaan seurakuntalaisille. Monisteet saa ottaa mukaansa. Seurakunnan virsikirjoja ei pääsääntöisesti käytetä. 

Kolehti

Kolehti kerätään esimerkiksi messun päätteeksi kirkkojen ovilla erillisiin astioihin. Kolehtihaaveja ei kierrätetä kirkossa.

Ehtoollinen

Ehtoollista vietetään poikkeusolojen sallimalla tavalla niin, että seurakuntalaisten ja seurakunnan työntekijöiden turvallisuus ja hygienia taataan mahdollisimman hyvin. Ehtoollisviini jaetan kertakäyttöpikareista. Ehtoollisen vietossa erilaiset puhtautta koskevat käytännöt toteutetaan mahdollisimman luontevasti niin, että varsinainen huomio voi keskittyä itse jumalanpalveluksen sisältöön ja sakramenttiin.

Kirkolliset toimitukset

Kirkolliset toimitukset hoidetaan poikkeusjärjestelyin. Valtioneuvoston ohjeistus sekä Aluehallintoviraston antama määräys koskee kaikkia yli (50) viidenkymmenen hengen julkisia tilaisuuksia sisä- ja ulkotiloissa. Sisällä kirkossa ja ulkona tapahtuvat hautaukset rinnastuvat näin toisiinsa.

Kirkko sitoutuu yhdessä muiden toimijoiden kanssa kaikin tavoin edistämään ihmisten turvallisuutta. Siksi tilaisuuksien väkimäärä rajataan edellä esitettyjen määrittelyjen mukaan.

Perheiden ja omaisten tulee sopia siitä, keiden on mahdollista olla paikalla kirkollisissa toimituksissa. Kanttoria, suntiota ja pappia ei tarvitse huomioida kiintiöön. 

Hautaan siunaus

Turvallisuuden vuoksi papisto ja kanttorit eivät osallistu muistotilaisuuksiin. Valitettavasti vainajia ei ole myöskään mahdollista katsoa tässä tilanteessa.

Hautaan siunaamisessa on noudatettava edellä mainittuja rajoitteita henkilömäärässä ja turvaväleissä. 

Seurakunnan tiloja on mahdollista varata muistotilaisuuksiin väkimäärärajoitukset huomioon ottaen. 

Kaste

Kasteet suositellaan järjestämään sunnuntaisin seurakunnan kirkoissa. Kotikaste on myös mahdollinen ja vaikka se ei juridesti katsottuna ole jukinen tilaisuus, on siinä syytä noudattaa samoja periaatteita hygienian, turvavälien ja väkimäärärajoitusten kanssa.

Pappi ja kanttori eivät valitettavasti voi osallistua toimitusten jälkeisiin juhlatilaisuuksiin.

Keittiöt ja ammattimainen käyttö

• Valmistuskeittiöitä ovat: Seurakuntakeskus, Virkkala, Mäntynummi, Lohjanportti, Karjalohja, Sammatti, Nummi, Pusula, Saarikko, Heponiemi ja Iloittu.

Edellytykset, jolla Lohjan seurakunnan valmistuskeittiöt voidaan luovuttaa ammattimaisten pitopalveluiden lyhytaikaiseen käyttöön:

• Keittiö- ja tarjoiluhenkilökunnan (maks. kolme henkilöä) tulee olla terveitä (ei flunssaoireita).
• Kaikilla keittiötiloissa työskentelevillä henkilöillä on voimassa oleva hygieniapassi (kopiot hygieniapasseista tulee toimittaa hyvissä ajoin ennen tilaisuuden alkua keittiövastaava Elina Oinaalle (elina.oinas@evl.fi ). Kopiota aiemmin lähetetyistä hygieniapasseista ei tarvitse lähettää uudelleen.
• Kaikilla keittiössä työskentelevillä on asianmukainen keittiövaatetus ja puhtaat sisäjalkineet.
• Keittiötiloissa noudatetaan hygieniamääräysten mukaista yleis- ja käsihygieniaa.
• Keittiön tasopinnat, käytettävien laitteiden ja ovien kahvat desinfioidaan ennen työskentelyn aloittamista ja pitopalvelun tekemän loppusiivouksen yhteydessä tiloihin toimitetulla desinfiointiaineella.
• Tarjoilutilassa työskentelevät henkilöt käyttävät kasvomaskia ja kertakäyttökäsineitä.
• Pitopalvelut täyttävät sitoumuslomakkeen ennen toimintaansa.
Lomake tulee palauttaa viimeistään kahta päivää ennen keittiön käyttöpäivää osoitteella

lohja.seurakuntatoimisto@evl.fi tai osoitteella:
Lohjan seurakunta
Laurinkatu 40
08100 LOHJA

Yksityinen ehtoollinen

Jos henkilö on kuolemanvaarassa tai muuten hätätilanteessa ja hän haluaa ehtoollista, seurakunnasta se pyydettäessä̈toimitetaan. Näitä tilanteita on harkittava tapauskohtaisesti ja ne on toteutettava erityistä huolellisuutta noudattaen sekä paikallisten hoitolaitosten ja asumisyksiköiden ohjeita seuraten. Muussa tilanteessa yksityisen ehtoollisen jakamiselle tulee olla painavat perusteet.

Sielunhoidolliset keskustelut ja yksinelävien tukeminen, sekä diakonia- ja perhetyö

Kriisitilanteessa, joka herättää paljon huolta ja epävarmuutta, tuen ja keskusteluavun tarjoaminen on äärimmäisen tärkeää. Yksineläville, riskiryhmiin kuuluville ja ikäihmisille tarjotaan henkisen tuen lisäksi myös konkreettista apua esim. kaupassa käyntiin.

Kirkon keskusteluapua erityisesti nuorille ja koululaisille

Diakoniatyöntekijät ovat tavoitettavissa puhelimitse ja sähköpostilla. Katso yhteystiedot täältä.

Jos kännykän puheaika on lopussa, työntekijä voi soittaa Sinulle takaisin. 

Perhetyöntekijät ovat tavoitettavissa puhelimitse ja sähköpostitse. He voivat tavata perheitä harkinnan mukaan esimerkiksi ulkona.

Seurakunnan hallinto

Kirkkolain 24 luvun 14 §:ssä säädetään poikkeusoloista. Kirkkohallituksen täysistunnon linjauksen mukaan (24.3.2020) valmiuslain (1552/2011) 108 §:ään rinnastaen kirkkoneuvosto käyttää kirkkovaltuuston toimivaltaa, mikäli kirkkovaltuustoa ei saada päätösvaltaisena koolle. Saman linjauksen mukaan kirkkovaltuuston kokouksen ajankohtaa voidaan siirtää tilinpäätöksen kohdalla säädettyä myöhäisemmäksi. 

Nykyisen tulkinnan mukaan seurakunnan luottamushenkilöt ja hallintoelimet rinnastetaan kunnallisiin luottamushenkilöihin ja hallintoelimiin, joita ei koske 70 vuoden ikärajoitus ja 10 hengen enimmäisosallistujamäärä.

Riskiryhmiin kuuluvien on syytä noudattaa harkintaa osallistumisen suhteen. Olennaista on, ettei seurakuntien hallinto poikkeusoloissa vaarannu.

Tahdomme työntekijöinä kaikesta huolimatta kulkea ihmisten kanssa myös huolen aikoina.

 

Juhani Korte

Lohjan seurakunnan kirkkoherra

Lohjalla, 9.10.2020