Uutislistaukseen

Kuvassa nuori yhteisvastuukerääjä lippaan kanssa Halutessasi olla mukana yhteisessä tehtävässä, ole rohkeasti yhteydessä: johtava diakoniatyöntekijä Anna Helenius p.044 780 4234 anna.k.helenius@evl.fi  tai diakoniatyöntekijä Tanja Mäkelä p.040 779 9363 tanja.makela@evl.fi

Yhteisvastuu 2021: Eniten vanhuudessa yllättää köyhyys

22.1.2021 12.57

Eri syistä johtuva köyhyys koettelee ikäihmisiä Suomessa ja maailmalla. Monet vanhukset elävät taloudellisessa ja sosiaalisessa ahdingossa, jota koronaepidemia on vielä korostanut. Vuoden 2021 Yhteisvastuukeräyksen tuotolla autetaan taloudellisissa vaikeuksissa olevia ikäihmisiä Suomessa ja maailmalla. Keräys alkaa 7.2.2021.

Vähävaraiset vanhukset ovat usein tilanteessa, jossa vaikeudet kasaantuvat. Köyhyys aiheuttaa helposti terveydellisiä ongelmia, sosiaalista eristäytymistä, yksinäisyyttä ja digisyrjäytymistä

Eläkeiän köyhyyden merkittäviä tekijöitä voivat olla työelämän ulkopuolelle jääminen, kotiäitiys, työkyvyttömyys, pitkäaikaistyöttömyys, pienipalkkaisuus, sairaudet – tai näiden kaikkien yhdistelmä. Listalle kuuluvat myös kallis asuminen, peritty huono-osaisuus, mielenterveyden ongelmat sekä monet yllättävät tekijät.

Suomessa vanhusten köyhyys näyttäytyy eri tavoin eri puolilla maata. Myös puuttumiskeinot ilmiöön ovat monimuotoisia. 40 prosenttia eläkeläisistämme saa eläkettä alle 1 250 euroa kuukaudessa. Karua on, että suurin yksittäinen seurakuntien ruoka-avun asiakasryhmä on vähävaraiset vanhukset.

Apua ikäihmisille seurakunnan diakoniatyön kautta

Kunkin seurakunnan keräystuotosta 20 prosenttia jää käytettäväksi ikäihmisten ahdingon helpottamiseen oman seurakunnan alueella.

Yhteisvastuukeräyksen toisena valtakunnallisena tuotonsaajana toimiva Kirkon diakoniarahasto kohdentaa 10 prosentin osuutensa keräystuotosta ikäihmisten taloudelliseen auttamiseen ja elämänlaadun kohentamiseen. Diakoniarahaston avustukset haetaan paikallisseurakuntien diakoniatyön kautta, jossa hakijoiden avuntarve tunnetaan ja jokainen avuntarvitsija kohdataan.

Keräyksen toinen maanlaajuinen tuotonsaaja on Seurakuntaopiston kokoama kansanopistoverkosto, joka tulee toteuttamaan yhteisvastuuvaroilla ikäihmisille maksuttomia taloudenhallinnan koulutuksia sekä digitaitojen valmennusta vuodesta 2022 alkaen.

Kaukana tarve on vieläkin suurempi kuin meillä

Yhteisvastuukeräys näkee tärkeäksi tukea avun tarpeessa olevia niin Suomessa kuin maailmalla. Tuotosta yli puolet, 60 prosenttia, ohjataan kehittyviin maihin Kirkon Ulkomaanavun katastrofirahaston kautta. Yhteisvastuukeräyksen 2021 tuotolla tuetaan arvokkaan vanhuuden mahdollistamista auttamalla katastrofien, konfliktien ja luonnonmullistusten aiheuttamissa hätätilanteissa hauraimpia yhteisöjä, vanhuksia ja perheitä. Kansainvälisen diakonian esimerkkikohdemaa on Uganda, mutta apua ohjataan kulloisenkin tarpeen mukaan yli kymmeneen maahan.

yhteisvastuu.fi
kirkonulkomaanapu.fi

Tule mukaan!

Haluamme toivottaa kaikki tervetulleiksi uuteen Yhteisvastuu -keräysvuoteen 2021! Paikallisten tempausten ja tapahtumien sekä muun keräystoiminnan suunnittelu on hyvässä vauhdissa. Mahdollisuuksien mukaan toteutamme lipaskeräyksiä, musiikillisia ja liikunnallisia tilaisuuksia, leivonnais- ja kirpputoria. Halutessasi olla mukana yhteisessä tehtävässä, ole rohkeasti yhteydessä: johtava diakoniatyöntekijä Anna Helenius p. 044 780 4234 anna.k.helenius@evl.fi  tai diakoniatyöntekijä Tanja Mäkelä p.040 779 9363 tanja.makela@evl.fi

Voit ilmoittautua Lohjan seurakunnan Yhteisvastuun vapaaehtoiseksi myös tällä lomakkeella.

Lahjoita tästä Lohjan seurakunnan Yhteisvastuu-keräykseen