Svensk verksamhet
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3
Etusivu Sivukartta Palaute Tekstikoko: Suurenna tekstiä Pienennä tekstiä
Lohjan seurakunta - etusivulle

Svensk verksamhet

Kören startar

Lojo församling är en finsk församling med svensk verksamhet. Församlingen har 1 320 svenskspråkiga medlemmar.


Församlingen ordnar verksamhet bland barn, ungdomar, familjer och seniorer.
Gudstjänster, anstalt besök, svenska kretsen, dagklubb, juniorklubb, ungdomskvällar och mycket mera. Bekanta dig med vår verksamhet och kom med.

Församlingens kör övar i Virkby kyrka på måndagar kl. 18-19.30. Kom med och sjung tillsammans bekanta sånger och lär dig nya. Läs mer.

Sorggrupp. En möjlighet för dem, som har förlorat en nära människa, att mötas som en sorggrupp för att dela tankar kring förlust och död. Kontakta kaplan Raimo Kuismanen, tel 044 3284 35. Läs mer.

Församlingen har ett samarbete med de olika svenskspråkiga föreningarna i Lojo bygden och detta berikar verksamheten.
Verksamheten styrs av Svenska direktionen.

Här kan du nå alla som arbetar inom svenska verksamheten: kontaktuppgifter

Du kan läsa församlingens tidning Lohkare elektroniskt här

 

Aktuellt i Lojo församling

Församlingen ordnar verksamhet bland barn, ungdomar, familjer och seniorer.
Gudstjänster, anstalt besök, svenska kretsen, dagklubb, juniorklubb, ungdomskvällar, kör och mycket mera. Bekanta dig med vår verksamhet och kom med. Lue lisää

Barn och familjer

Lojo församling erbjuder verksamhet till barn och familjer. Lue lisää

Skolbarn

Församlingen har verksamhet också i samarbete med skolorna och för skolbarnen. Lue lisää

Ungdomar

Ungdomskvällar varje onsdag 18-30-20.30 i Virkby kyrkas källare från 6.2 framåt Lue lisää

Skriftskolan

Lojo församling ordar en svensk skriftskola varje år. Lue lisää

Hjälpledarverksamhet

Utbildningen startar under hösten. Du får ett brev hem. Lue lisää

Vuxna

Det ordnas ungefär 2 gånger i månaden högmässor. Dessa fördelar sig mellan Lojo St. Lars kyrka och Virkby kyrka. Lue lisää

Kyrkliga förrättningar

Förrättningarna är en del av kyrkans gudstjänstliv. Kyrkan vill förmedla det glada budskapet om Guds kärlek och nåd och erbjuda Guds välsignelse vid olika viktiga skeden i en människas ... Lue lisää

Svenska direktionen i Lojo församling

Den svenska verksamheten styrs av Svenska direktionen, som är vald av Lojo församlingens fullmäktige. Vill Du vara med i verksamheten, är Du välkommen. Synpunkter tas gärna emot. Lue lisää

Kontaktuppgifter

Här kan du nå alla som arbetar inom svenska verksamheten Lue lisää

Beställ ämbetsbetyg

Kontakta Lojo pastorskansliet ( Lojo, tidigare Karislojo, Nummis, Pusula och Sammatti församlingarna) via email på addressen **@** eller per telefon 019-32841. Lue lisää

Pusula Nummi Sammatti Karjalohja Lohja