Hautausmaat

Hautauspalvelut

Siunausaikaa ja -paikkaa koskevat varaukset tehdään Lohjan seurakuntatoimistossa. Siunausjärjestelyjen yhteydessä varataan myös pappi ja kanttori sekä mahdollisesti muistotilaisuuspaikka.

Myös hautapaikasta ja muista hautaukseen ja haudan hoitoon liittyvistä asioista sovitaan Lohjan seurakuntatoimistossa. Tietoa hautausjärjestelyistä löydät täältä.

Hautapaikka- ja hautauspalvelumaksut 2024

Haudan hoito

Haudan hoidosta vastaa hautaoikeuden haltija. Haudan voi hoitaa itse tai sen voi antaa seurakunnan hautainhoitorahaston hoidettavaksi. Haudan hoidosta voi sopia yhdeksi vuodeksi kerrallaan tai hoitosopimuksen voi tehdä 5, 10 tai 15 vuodeksi. Muistolehtojen hoidosta vastaa seurakunta.

Hautapaikkoihin ja haudan hoitoon liittyvät asiat hoidetaan seurakuntatoimistossa p. 019-328 41

Haudanhoidon voit tilata myös täältä

Haudanhoitomaksut 2024

Hautaoikeuden haltija

Hautaoikeuden haltija edustaa niitä, joita hautaan voidaan haudata. Hän käyttää puhevaltaa hautaa koskevissa asioissa ja vastaa sen hoidosta ja päättää muistomerkeistä.

Seurakunta pyytää päivittämään haltijatiedot jokaisen hautauksen tai haudasta luopumisen yhteydessä.

Yleensä hautaoikeuden haltijaksi tulee ensimmäisen vainajan puoliso. Jos puoliso ei halua haltijuutta tai puolisoa ei ole, tulee lähimpien hautaoikeutettujen valita hautaoikeuden haltija. Samoin jos haltija kuolee, tulee valita uusi haltija. Jos hautaoikeutettuja on useita, tulisi jokaisen sukuhaaran vanhinta verisukulaista kuulla, kun haltijaa valitaan.

Omaiset voivat ilmoittaa hautaoikeuden haltijasta seurakunnalle oheisella lomakkeella.

Lomake hautaoikeuden haltijan nimeämiseksi

Muistomerkit

Muistomerkin hoito kuuluu aina hautapaikan haltijalle. Vanhaan hautaan haudattaessa muistomerkin poistaminen ja paikalleen asentaminen ovat hautapaikan haltijan vastuulla. Kivityöt voi tilata esimerkiksi hautaustoimiston kautta. Uuden muistomerkin hankinnassa on noudatettava seurakunnan antamia yleismääräyksiä. Hautausmaiden puutarhurit käsittelevät ja hyväksyvät muistomerkkisuunnitelmat.

Hautamuistomerkkeihin liittyviä määräyksiäLinkki avautuu uudessa välilehdessä

Kehotukset ja kuulutukset haudoilla

Seurakunta voi asettaa haudalle kehotuksen haudan tai muistomerkin kunnostuksesta tai virallisen, kirkkoneuvoston päätöksellä tehtävän kuulutuksen.

Kehotukset ja kuulutukset haudoillaLinkki avautuu uudessa välilehdessä

Kuulutukset

Lohjan seurakunnan kirkkoneuvosto on antanut kunnostuskehotuksen (KN 25.1.2021 §3) Pyhän Laurin kirkkomaalla haudoille, joilla haudan hoitovelvollisuus on katsottu olennaisesti laiminlyödyksi. Hautaoikeus hautoihin, joita ei kunnostuskehotuksesta huolimatta laiteta kuntoon määräaikaan mennessä, palautuu Lohjan seurakunnan kirkkoneuvoston päätöksellä (KN 30.8.2022 110§) seurakunnalle.

Metsolan ja Virkkalan hautausmailla on hautoja, joiden hallinta-aika päättyi vuoden 2022 loppuun mennessä. Omaisilla on oikeus lunastaa hauta uudelleen.

Kuulutus hautojen palautumisesta seurakunnalle Pyhän Laurin kirkkomaalla

Kuulutus hautojen hallinta-ajan päättymisestä Metsolan ja Virkkalan hautausmailla

Yhteystiedot:

Hautausmaiden yhteystiedot ovat kunkin hautausmaan sivulla.

 

Lohjan seurakuntatoimisto
Laurinkatu 40, 08100 Lohja
Palvelemme puhelimitse 019 328 41 ma–to klo 9.30–14.30.
lohja.seurakuntatoimisto@evl.fi