Tietojen käsittelyn tarkoituksena on hallinnon ja hallinnollisen päätöksenteon avoimuuden ja läpinäkyvyyden edistäminen sekä hallinnon riippumattomuuden ja puolueettomuuden turvaaminen pitämällä hallinnolliseen päätöksentekoon osallistuvista sidonnaisuusrekisteriä. Sidonnaisuudella tarkoitetaan mahdollista eturistiriitaa. Eturistiriita puolestaan tarkoittaa olosuhteista syntyvää riskiä sille, että luottamushenkilön tai viranhaltijan ensisijaiseen tavoitteeseen tehdä objektiivinen päätös vaikuttaa toissijainen tavoite, esimerkiksi oma tai läheisen hyöty.

Rekisteriselosteen löydät tästä Tietosuojaseloste sidonnaisuusrekisteristä