Kiinteistöpalvelut

Kiinteistöpalvelut (kiinteistötoimi) vastaa seurakunnan kiinteistöjen rakentamisesta, kunnossapidosta ja huollosta sekä maa- ja metsätaloudesta.

Kiinteistötoimi, johon kuuluvat kirkonpalveluskunta (suntiot, vahtimestarit) sekä keittiötoimi, luo olosuhteet seurakunnan tiloissa tapahtuvalle toiminnalle.

Keittiötoimi huolehtii seurakunnan omien tilaisuuksien tarjoilusta.

Kiinteistötoimisto

Kirkkoherranvirasto                                                      
käyntiosoite: Laurinkatu 40                            
postiosoite: PL 49, 08101  LOHJA                                
puh. (019) 328 41, vaihde

kiinteistötoimen yhteystiedot

 

Pääkeittiö, seurakuntakeskus

Sibeliuksenkatu 2
08100  LOHJA
puh. 044 3284 311
puh. (019) 328 41, vaihde 

keittiötoimen yhteystiedot