Joukko bangladeshilaisia lapsia vilkuttaa kuvaajalle.

Lähetys- ja avustustyö

Lähetystyö, missiomme

"Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni: kastakaa heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettakaa heitä noudattamaan kaikkea, mitä minä olen käskenyt teidän noudattaa. Ja katso, minä olen teidän kanssanne kaikki päivät maailman loppuun asti." (Matt. 28:18-20)

Mistä on kyse?

Lähetystyöllä tarkoitetaan evankeliumin, ilosanoman viemistä sellaisiin paikkoihin, joissa sitä ei vielä tai enää tunneta. Tämä perustuu yllä näkyvään kaste- ja lähetyskäskyyn, joka löytyy Raamatusta Matteuksen evankeliumista. Lähetys onkin siten jokaisen kristityn tehtävä, jonka Jeesus itse on meille antanut. Seurakuntaa sitoo myös kirkkojärjestyksen 4. luvun 4. momentinLinkki avautuu uudessa välilehdessä säädökset. Lähetystyöhön liittyy kiinteästi lähimmäisen palveleminen, diakonia. Tämä johtuu siitä, että lähetystyötä tehtävillä alueilla on usein suuri tarve myös poistaa ihmisten hätää ja kärsimystä käytännössä.

Miten lähetystyötä tehdään Lohjan seurakunnassa?

  • Lohjan seurakunta on ottanut erityisesti tuettavakseen nimikkolähettejä, -kohteita ja -hankkeita. Tukeminen tarkoittaa hengellistä, sosiaalista sekä taloudellista vierelläkulkemista: rukoilemme heidän puolestaan, pidämme yhteyttä sekä keräämme varoja heidän työnsä tukemiseksi.
  • Lähetyskasvatus: haluamme pitää lähetysasiaa esillä erilaisilla kasvatuksen saroilla. Ota yhteyttä lähetyssihteeriin, niin pohdimme sinun tarkoitukseesi sopivaa lähetysaiheista vierailua!
Kuvassa maailmankartta ja Lohjan seurakunnan nimikkolähettien ja nimikkokohteiden kuvat.
Tyhjiin kuvakehyksiin on tulossa uusi nimikkokohde vuoden 2021 aikana.