Perheasiain sovittelu

Kenelle sovittelu on tarkoitettu?

Sovittelu on tarkoitettu vanhemmille, jotka ovat päätyneet eroon, ja joiden täytyy siksi miettiä lastensa vanhemmuuden järjestelyjä uudelleen. Sovittelussa keskustellaan kaikista niistä kysymyksistä, joista vanhempien on päästävä yksimielisyyteen.

Jotta lapset ja vanhemmat selviäisivät erosta mahdollisimman hyvin, on tärkeää, että lasten asiat saadaan sovittua rakentavasti vanhempien välisistä erimielisyyksistä huolimatta. Perhesovittelulla pyritään estämään erimielisyyksien kasvaminen vanhempien välisiksi jatkuviksi kiistoiksi ja riidoiksi.

Sovittelu on vapaaehtoista ja perustuu vanhempien omaan haluun ja motivaatioon miettiä lastensa parasta vaikeassa tilanteessa. Sovittelua voi käyttää eron eri vaiheissa ja vaikka vuosia eron voimaan tulon jälkeenkin, jos elämäntilanteet muuttuvat. 

Mikä on sovittelijan rooli?

Sovittelijat ovat puolueettomia ammattilaisia. Sovittelijan tärkein tehtävä on pitää huolta, että vanhempien tekemät ratkaisut vastaavat mahdollisimman hyvin lapsen etua. Hänen tehtävänään ei ole ratkaista, kuka on oikeassa, kuka väärässä. Sovittelija auttaa osallistujia löytämään itselleen sopivan tavan olla vanhempia ja tekemään mahdollisimman hyvää vanhemmuuteen liittyvää yhteistyötä eron jälkeen.
 

Sovittelun onnistunut lopputulos voi

  • vähentää vanhempien ja heidän lastensa ahdistusta,
  • edistää vanhempien ja heidän lastensa välisiä suhteita sekä 
  • ehkäistä niin aikuisiin kuin lapsiinkin kohdistuvan henkisen ja fyysisen
    väkivallan riskiä. 

Sovittelussa syntynyt sopimus voidaan vahvistaa lastenvalvojan luona täytäntöönpanokelpoiseksi.