Perheasiain sovittelu

Kenelle sovittelu on tarkoitettu?

Sovittelu on tarkoitettu vanhemmille, jotka ovat päätyneet eroon ja joiden täytyy siksi miettiä lastensa vanhemmuuden järjestelyjä uudelleen. Sovittelussa keskustellaan kaikista niistä kysymyksistä, joista vanhempien on päästävä yksimielisyyteen.

Jotta lapset ja vanhemmat selviäisivät erosta mahdollisimman hyvin, on tärkeää, että lasten asiat saadaan vanhempien välisistä erimielisyyksistä huolimatta sovittua rakentavasti. Perhesovittelulla pyritään estämään erimielisyyksien kasvaminen vanhempien välisiksi jatkuviksi kiistoiksi ja riidoiksi.

Sovittelu on vapaaehtoista ja perustuu vanhempien haluun ja motivaatioon miettiä lastensa parasta vaikeassa tilanteessa. Sovittelua voidaan käyttää eron eri vaiheissa ja myös vuosia eron voimaan tulon jälkeen, jos elämäntilanteet muuttuvat. 

Mikä on sovittelijan rooli?

Sovittelijat ovat puolueettomia ammattilaisia. Sovittelijan tärkein tehtävä on pitää huolta, että vanhempien tekemät ratkaisut vastaavat mahdollisimman hyvin lapsen etua. Hänen tehtävänään ei ole ratkaista, kuka on oikeassa, kuka väärässä. Sovittelija auttaa osallistujia löytämään itselleen sopivan tavan olla vanhempia ja tekemään eron jälkeen mahdollisimman hyvää vanhemmuuteen liittyvää yhteistyötä.
 

Sovittelun onnistunut lopputulos voi

  • vähentää vanhempien ja heidän lastensa ahdistusta,
  • edistää vanhempien ja heidän lastensa välisiä suhteita sekä 
  • ehkäistä niin aikuisiin kuin lapsiinkin kohdistuvan henkisen ja fyysisen
    väkivallan riskiä. 

Sovittelussa syntynyt sopimus voidaan vahvistaa lastenvalvojan luona täytäntöönpanokelpoiseksi.