Avioliiton esteiden tutkinta

Virkatodistukset ja sukuselvitykset, kirkollisten toimitusten rekisteröinti ja avioliiton esteiden tutkinta siirtyivät 1.4.2020 Espoon aluekeskusrekisterille.

Avioliiton esteiden tutkinta asiointipalvelu verkossa

Suomen evankelis-luterilainen kirkko on avannut asiointipalvelun, jossa voi hoitaa avioliiton esteiden tutkinnan sähköisesti. Palvelu on tarkoitettu kaikille pareille, jotka haluavat saada vireille avioliiton esteiden tutkinnan. Palvelu on käytettävissä verkossa joka päivä vuorokauden ympäri. Palvelun käyttäjä voi tunnistautua palvelussa pankkitunnuksien avulla, jolloin valtaosa tarvittavista liittyjän tiedosta saadaan suoraan väestötietojärjestelmästä.

Palvelu löytyy osoitteesta esteidentutkinta.fi.

Palvelun käyttöehdot

Palvelun käyttö edellyttää vähintään 18 vuoden ikää ja kotikuntaa Suomessa. Lisäksi käyttäjällä tulee olla pankkitunnukset tai mobiilivarmenne.

Miksi avioliiton esteet pitää tutkia?

Ennen avioliittoon vihkimistä seurakuntatoimistosta tai maistraatista tulee pyytää esteiden tutkintaa. Tutkinnassa varmistetaan, että avioliitto on lain mukaan sallittu. Avioliiton esteenä voi olla alaikäisyys, voimassa oleva avioliitto tai rekisteröity parisuhde tai läheinen sukulaisuussuhde. Esteiden tutkintaa täytyy pyytää viimeistään viikkoa ennen vihkipäivää, ja se on voimassa neljä kuukautta. Jos toinen puolisoista on ulkomaalainen, esteiden selvittely voi kestää viikkoja.

Kuuluttaminen

Esteiden tutkintaa pyytäneet voidaan kuuluttaa kirkossa jumalanpalveluksen yhteydessä. Tällöin pari voi itse valita sunnuntain, jolloin heidät kuulutetaan avioliittoon.

Avioliiton esteiden tutkinta -kuva logo, jossa teksti ja alareunassa kukkia