Seuraavan kokouksen esityslista ja aiempien kokousten pöytäkirjat:

Pöytäkirja 1_2019