Tukipalvelut

Tukipalvelut palvelevat Lohjan seurakuntaa tekemällä sen puolesta yhteisesti sovittuja tehtäviä sekä luomalla edellytyksiä seurakunnan perustehtävän hoitamiselle.

Tukipalvelut