Hautausmaat

Hautauspalvelut

Siunausaikaa ja -paikkaa koskevat varaukset tehdään Lohjan seurakuntatoimistossa tai oman alueseurakunnan seurakuntatoimistossa. Siunausjärjestelyjen yhteydessä varataan myös pappi ja kanttori sekä mahdollisesti muistotilaisuuspaikka.

Hautapaikasta ja muista hautaukseen ja haudan hoitoon liittyvistä asioista sovitaan Lohjan seurakuntatoimistossa. Tietoa hautausjärjestelyistä löydät täältä.

Hautapaikka- ja hautauspalvelumaksut 2021

Haudan hoito

Haudan hoidosta vastaa hautaoikeuden haltija. Haudan voi hoitaa itse tai antaa sen seurakunnan hautainhoitorahaston hoidettavaksi. Haudan hoidosta voi sopia yhdeksi vuodeksi kerrallaan tai tehdä hoitosopimuksen 5, 10 tai 15 vuodeksi. Muistolehtojen hoidosta vastaa seurakunta. Hautapaikkoihin ja haudan hoitoon liittyvät asiat hoidetaan seurakunnan seurakuntatoimistossa p. 044-3284224 tai 044-3284226

Haudanhoitomaksut 2021

 

Muistomerkit

Muistomerkkien hoito kuuluu aina hautapaikan haltijalle. Vanhaan hautaan haudattaessa muistomerkkien poistaminen ja paikalleen asentaminen ovat hautapaikan haltijan vastuulla. Kivityöt voi tilata esim. hautaustoimistojen kautta. Uuden muistomerkin hankinnassa on noudatettava seurakunnan antamia yleismääräyksiä.

Hautamuistomerkkeihin liittyviä määräyksiä

Kehotukset ja kuulutukset haudoilla

Haudoille voidaan seurakunnan toimesta asettaa kehotuksia haudan tai muistomerkin kunnostuksesta tai virallisia, kirkkoneuvoston päätöksellä tehtäviä kuulutuksia.

Kehotukset ja kuulutukset haudoilla

Kuulutukset

Lohjan seurakunnan kirkkoneuvosto antoi kunnostuskehotuksen Metsolan ja Nummen hautausmailla haudoille, joilla haudan hoitovelvollisuus katsottiin olennaisesti laiminlyödyksi (KN 14.4.2018 71 ja 72 §). Hautaoikeus hautoihin, joita ei kunnostuskehotuksesta huolimatta ole määräaikaan mennessä laitettu kuntoon, on Lohjan seurakunnan kirkkoneuvoston päätöksellä 24.9.2019 (188 ja 189 §) palautunut seurakunnalle.

Metsolan ja Virkkalan hautausmailla on hautoja, joiden hallinta-aika on jo päättynyt tai päättyy vuoden 2020 loppuun mennessä. Omaisilla on oikeus lunastaa hauta uudelleen.

Kuulutus hautaoikeuden palautumisesta seurakunnalle Metsolan hautausmaa

Kuulutus hautaoikeuden palautumisesta seurakunnalle Nummen hautausmaa

Kuulutus hautojen hallinta-ajan päättymisestä Metsolan ja Virkkalan hautausmailla

Yhteystiedot:

Hautausmaiden yhteystiedot ko. hautausmaan sivulla

 

Lohjan seurakuntatoimisto       

Laurinkatu 40, 08100 Lohja
avoinna ma-pe klo 8.30-14.30
puh. (019)328 41 (keskus)
lohja.seurakuntatoimisto@evl.fi

Sammatin seurakuntatoimisto
Pappilantie 1, 09220 Sammatti
puh. 044-3284 372

Karjalohjan seurakuntatoimisto
Keskustie 30, 09120 Karjalohja
puh.   044-3284 372 

Nummen seurakuntatoimisto
Rauhanpolku 8, 09810 Nummi
puh. 044-3284 372

Pusulan seurakuntatoimisto
Sentraalitie 5, 03850 Pusula
puh. 044-3284 372