Kirkkoneuvosto

Kirkkoneuvosto on Lohjan seurakunnan toimeenpano- ja hallintoelin.

Kirkkoneuvosto johtaa seurakunnan hallintoa, valmistelee asiat kirkkovaltuuston päätettäväksi sekä huolehtii kirkkovaltuuston päätösten täytäntöönpanosta ja valvoo niiden laillisuutta.

Kirkkoneuvoston puheenjohtajana toimii virkansa puolesta kirkkoherra.

Jäsenet

Lisäksi läsnäolo- ja puheoikeudella ovat kirkkovaltuuston puheenjohtaja Hanna Kallio ja kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Toivo Haatio.

Kirkkoneuvoston kokouspäivät 2023

24.1, 14.2, 14.3, 28.3, 18.4, 16.5, 6.6, 22.8, 19.9, 3.10, 7.11, 12.12

 

Lohjan seurakunnan kirkkoneuvoston esityslistat ja pöytäkirjat löytyvät täältä.