Kirkkoneuvosto

Kirkkoneuvosto on Lohjan seurakunnan toimeenpano- ja hallintoelin.

Kirkkoneuvosto johtaa seurakunnan hallintoa, valmistelee asiat kirkkovaltuuston päätettäväksi sekä huolehtii kirkkovaltuuston päätösten täytäntöönpanosta ja valvoo niiden laillisuutta.

Kirkkoneuvoston puheenjohtajana toimii virkansa puolesta kirkkoherra.

Jäsenet

Lohjan seurakunnan kirkkovaltuusto on valinnut kokouksessaan 17.1.2019 kirkkoneuvoston jäsenet vuosiksi 2019-2020 seuraavasti:

 

Jäsen Varajäsen
Simo Jouhi vpj Kirsti Paattiniemi
Paul Packalén Jaakko Puomila
Jorma Kaira Jussi Erkintalo
Irja Salonen Juha Niemimaa
Toivo Haatio Kaisa Rinne
Esa Sohlberg  
Kirsi Oksanen Uolevi Viita
Raija Urama Lea Sornikivi
Kaisa Aarnio Suvi Malin
Saila Sutinen Iris Virkkilä
Merja Eräpolku Miia Ståhle
Erkki Taivainen Jyrki Mäntyvaara

Lisäksi läsnäolo- ja puheoikeudella

kirkkovaltuuston puheenjohtaja Päivi Seger ja kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Anna-Mari Kaskinen

Kirkkoneuvoston kokouspäivät

Kirkkoneuvoston kokouspäivät 2020: 
Kokous 7.4. on peruttu.
21.1., 25.2., 10.3., 24.3.,7.4., 12.5., 2.6., 24.8.,15.9., 6.10., 3.11., 8.12.

 

Kirkkoneuvoston esityslistat ja pöytäkirjat

Lohjan seurakunnan kirkkoneuvoston esityslistat ja pöytäkirjat löydät klikkaamalla tästä.