Kirkkoneuvosto

Kirkkoneuvosto on Lohjan seurakunnan toimeenpano- ja hallintoelin.

Kirkkoneuvosto johtaa seurakunnan hallintoa, valmistelee asiat kirkkovaltuuston päätettäväksi sekä huolehtii kirkkovaltuuston päätösten täytäntöönpanosta ja valvoo niiden laillisuutta.

Kirkkoneuvoston puheenjohtajana toimii virkansa puolesta kirkkoherra.

Jäsenet

Lohjan seurakunnan kirkkovaltuusto on valinnut kokouksessaan 12.1.2021 kirkkoneuvoston jäsenet vuosiksi 20212022 seuraavasti:

 

Jäsen Varajäsen
Simo Jouhi vpj Kirsti Paattiniemi
Paul Packalén Jaakko Puomila
Jorma Kaira Jussi Erkintalo
Irja Salonen Juha Niemimaa
Toivo Haatio Kaisa Rinne
Esa Sohlberg Seppo Iivonen
Kirsi Oksanen Uolevi Viita
Raija Urama Lea Sornikivi
Kaisa Aarnio Suvi Malin
Saila Sutinen Iris Virkkilä
Merja Eräpolku Miia Ståhle
Erkki Taivainen Ari Piippo

Lisäksi läsnäolo- ja puheoikeudella ovat kirkkovaltuuston puheenjohtaja Anna-Mari Kaskinen ja kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Päivi Seger.

Kirkkoneuvoston kokouspäivät

Kirkkoneuvoston kokouspäivät 2022:

15.2., 8.3., 29.3., 12.4., 10.5., 7.6., 30.8., 20.9., 11.10., 15.11., 13.12.

 

Kirkkoneuvoston esityslistat ja pöytäkirjat

Lohjan seurakunnan kirkkoneuvoston esityslistat ja pöytäkirjat löytyvät täältä.