Kirkkoneuvosto

Kirkkoneuvosto on Lohjan seurakunnan toimeenpano- ja hallintoelin.

Kirkkoneuvosto johtaa seurakunnan hallintoa, valmistelee asiat kirkkovaltuuston päätettäväksi sekä huolehtii kirkkovaltuuston päätösten täytäntöönpanosta ja valvoo niiden laillisuutta.

Kirkkoneuvoston puheenjohtajana toimii virkansa puolesta kirkkoherra.

Lohjan seurakunnan kirkkovaltuusto on valinnut kokouksessaan 17.1.2019 kirkkoneuvoston jäsenet vuosiksi 2019-2020 seuraavasti:

Lohjan seurakunnan kirkkoneuvosto

Jäsen Varajäsen
Simo Jouhi vpj Kauko Pohjonen
Paul Packalén Jaakko Puomila
Jorma Kaira Jussi Erkintalo
Irja Salonen Juha Niemimaa
Toivo Haatio Kaisa Rinne
Esa Sohlberg Erkki Taivainen
Kirsi Oksanen Uolevi Viita
Raija Urama Lea Sornikivi
Kaisa Aarnio Suvi Malin
Saila Sutinen Inkeri Kangas
Merja Eräpolku Miia Ståhle
Anni Lahtinen Jyrki Mäntyvaara

 

Lisäksi läsnäolo- ja puheoikeudella

kirkkovaltuuston puheenjohtaja Päivi Seger ja kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Anna-Mari Kaskinen

Kirkkoneuvoston kokouspäivät vuonna 2019 ovat seuraavat:

28.1, 12.2, 12.3, 26.3, 9.4, 7.5, 4.6, 27.8, 24.9, 8.10, 5.11,10.12.