Hautausmaatyöntekijät ja puutarhurit

Siunausaikaa ja -paikkaa koskevat varaukset sekä hautapaikkaa ja muita hautaukseen ja haudan hoitoon liittyviä asioita voit tiedustella Lohjan seurakuntatoimistosta ja aluleseurakuntatoimistoista.