Henkilöstöpalvelut

Henkilöstöpalveluiden tehtäviä

 • palkka- ja palvelussuhdeasiat
 • henkilöstösuunnittelu ja rekrytointi
 • henkilöstön kehittämistoiminta
 • työsuojelu ja yhteistoiminta
 • työterveyshuolto
 • tyky- ja virkistystoiminta
 • seurakunnan henkilöstökertomus

Lohjan seurakunnan henkilöstö

Lohjan seurakunnan henkilöstön kokonaismäärä on noin 120 henkilöä. Hautausmailla on vuosittain noin 50 kausityöntekijää. 

Seurakunnan ammatti-/työntekijäryhmät:

 • papit
 • sairaalasieluhoitajat
 • kirkkomuusikot
 • perheneuvojat
 • diakoniatyöntekijät
 • nuorisotyöntekijät
 • lapsityöntekijät
 • hallinto- ja toimistotyöntekijät
 • hautausmaatyöntekijät
 • kiinteistö-  ja kirkonpalvelutyöntekijät   

 

Henkilöstöpalveluiden yhteystiedot