Hei, tervetuloa Lohjan seurakunnan rippikoulutyön sivuille!

(Kuva: Tästä avautuu Saarikon leirikeskus) 

Rippikoulu on merkityksellistä aikaa, tervetuloa kokemaan se!

Oikopolut

Vuoden 2023 ryhmien tapaamisaikataulut Rippikoulut 2023 - Lohjan seurakunta 

Rippikoulun järjestyssäännöt, klikkaa tästä.

 

Aikuisrippikoulusta löydät tietoa täältä.

 

Rippikoulussa ajankohtaista nyt:

Rippileirit ja päiväripari kesä-heinäkuu

Konfirmaatiot Lohjan, Nummen ja Pusulan kirkoissa

 

Nuoret musisoimassa ulkona
Kuva Heponiemen rannasta ilta-auringossa
Heponiemen rannasta ilta-auringossa

Vuoden 2023 rippikouluun ilmoittautuminen on päättynyt.

Rippikouluun ilmoittautuminen on päättynyt vuoden 2023 osalta. Mikäli haluaisit vielä mukaan, otathan yhteyttä rippikoulutyön pappi Heini Nikanderiin tai rippikoulutyöntekijä Katja Vesaseen (yhteystiedot alla).

 

Yleistä Lohjan seurakunnan rippikoulusta: Mitä, miksi, missä, milloin, miten -> Lue lisää.

 

Rippikoulun järjestyssäännöt:

Ennen rippikoulun alkua huomioitava

1. Rippikoulun käyminen edellyttää, että rippikoululainen ja hänen huoltajansa tuntevat järjestyssäännöt ja sitoutuvat noudattamaan niitä.

2. Olosuhdemuutoksista (esim. äkilliset sairaudet, lääkitys, muuttunut huoltajuus) on ilmoitettava rippikouluryhmän turvallisuusvastaavalle mahdollisimman pian ennen intensiivijakson alkamista.

Leirialue/rippikoulun aikana käytettävät tilat

1. Rippileirin/intensiivijakson alussa sovitulta yhteiseltä alueelta poistuminen on kielletty ilman turvallisuusvastaavan lupaa. Tämä pätee myös kevään rippikouluryhmän tapaamisissa.

2. Leirialue ja sen rakennukset sekä rakennukset ja paikat, joissa tapaamisissa tai muuten rippikoulun aikana ollaan ja vieraillaan, on pidettävä kunnossa ja siisteinä. Tekijä ja hänen huoltajansa ovat korvausvelvollisia leirikeskukselle tai seurakunnan tiloille aiheutetuista vahingoista.

3. Tapaturmat on ilmoitettava välittömästi rippikoulun turvallisuusvastaavalle mahdollisia jatkotoimenpiteitä varten. Seurakunnalla on rippikoululaisia koskeva tapaturmavakuutus.

4. Ulkopuolisten vierailut leirin aikana tapahtuvat vain leirin turvallisuusvastaavan kanssa etukäteen sovitulla tavalla, esim. mahdollisena vierailupäivänä.

5. Retkillä, vierailuilla ja kuljetuksissa noudatetaan järjestäjän antamia ohjeita (esim. turvavöiden käyttö linja-autossa).

Yleinen turvallisuus

1. Luvaton tulenteko on sekä ulkona että sisällä kielletty.

2. Uiminen leirillä on sallittu vain uimavalvojan ollessa rannassa. Uima-ajat määritellään yhteisesti.

3. Jos uima-alue on määritelty poijunarulla, sitä ei saa ylittää.

4. Turvallisuusvastaava tarkastaa, että pelastusveneet ovat käyttövalmiudessa. Leirin aikana ne eivät saa olla lukittuina.

5. Pelastusveneitä ei saa käyttää kuin pelastustarkoitukseen. Puh. (019) 328 41 www.lohjanseurakunta.fi /lohjanseurakunta Lohjan seurakunta Lohja, Karjalohja, Nummi, Pusula ja Sammatti Laurinkatu 40, 08100 Lohja

6. Rippikoulun turvallisuusvastaavan on keskusteltava rippikoulun keskeytyksistä kirkkoherran kanssa. Keskeytys on mahdollinen, mikäli nuoren toiminta tahallisesti haittaa tai estää rippikoulun ohjelman kulkua; vaarantaa yleisen, toisten tai itsensä turvallisuuden; tai hän toistuvasti rikkoo tässä esitettyjä sääntöjä.

7. Rippikoulun yleisestä turvallisuudesta vastaa leirin turvallisuusvastaava yhdessä muiden ohjaajien ja isosten kanssa.

8. Rippikoulun aikana otetaan huomioon kaikissa toimissa lähimmäisen hyvinvointi ja turvallisuus. Kaikenlainen kiusaaminen on kielletty.

9. Yhteistä, toisen ja omaa omaisuutta kohdellaan hyvin. Toisen omaan ei kosketa luvatta.

Päihteet

1. Päihteiden hallussapito sekä niiden vaikutuksen alaisena oleminen rippikoulussa on kielletty.

2. Tupakointi tai tupakkatuotteiden käyttö rippikoulussa on kielletty lukuun ottamatta lääkärin määräämää nikotiinikorvaushoitoa (resepti oltava mukana ja turvallisuusvastaavalle huoltajien toimesta esitettynä).

3. Alkoholin hallussapito/käyttö keskeyttää leirin asianosaisen kohdalla.

4. Kaikki huumaavat aineet on kielletty. Jos epäillään, että rippikoulussa jollain on huumausaineita, otetaan yhteyttä poliisin, sosiaaliviranomaisiin ja kotiin. Jos riittävän epäilyn kynnys ylittyy, rippikoulu keskeytyy asianosaisen osalta.

Vapaa-aika rippileirillä/intensiivijaksolla

1. Vapaa-aika on määritelty erikseen. Rippikoululaisten on täsmällisesti noudatettava esillä olevaa leirin päiväohjelmaa tai muutoin annettua aikataulua.

2. Omien erityisten vapaa-ajanviettovälineiden ja musiikkilaitteiden käyttäminen rippikoulussa edellyttää etukäteissopimusta rippikoulun turvallisuusvastaavan kanssa. Kuitenkin tietokoneet, kaiuttimet yms. jäävät kotiin leiri-/intensiivijakson ajaksi (tästä lisää leirikirjeessä ennen intensiivijaksoa).

3. Leirin aikana leirialueella on hiljaisuus kello 22.30 ja 7.30 välisenä aikana.

Järjestyssääntöjen rikkomisesta ilmoitetaan välittömästi rippikoulun turvallisuusvastaavalle asian selvittämiseksi. Leirin turvallisuutta ja järjestystä häiritsevästä toiminnasta saattaa olla seurauksena rippikoulun keskeytyminen asianomaisen kohdalta.