Uusi kirkkolaki (652/2023) ja kirkkojärjestys (657/2023) astuivat voimaan 1.7.2023. Uuden kirkkolainsäädännön myötä seurakuntien virallisten kuulutusten nähtävillä pidot siirtyvät yleiseen tietoverkkoon.

Lohjan seurakunnan omien päätösten lisäksi Ilmoitustaulu -sivulla julkaistaan kirkkohallituksen kirkollisia rakennuksia koskeva kirkkolain 3 luvun 21 §:n 4 momentissa tarkoitettu lupapäätös sekä valitusviranomaisen kuten hallinto-oikeuden päätös niihin liittyvine valitusosoituksineen (KL 10:23,3).

Tällä sivulla voit tutustua Lohjan seurakunnan kirkkoneuvoston ja kirkkovaltuuston esityslistoihin ja pöytäkirjoihin niiden nähtävilläoloaikana.

*********************************************************************************

Kirkkoneuvoston kokouskutsun voit lukea tästä, kokouskutsu 12/2023

Kirkkoneuvoston esityslistan voit lukea tästä, esityslista 12/2023

********************************************************************************

Kirkkovaltuuston pöytäkirjan voit lukea tästä, pöytäkirja 3/2023.

Kirkkovaltuuston pöytäkirja on pantu nähtäväksi 11.10.2023.

Pöytäkirjan nähtävillä olosta:

• Nähtävilläolon pituus: nähtävilleasettamispäivä + 7 päivää + 30 päivää.

• Jos muutoksenhakuajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, muutoksenhakuajan viimeinen päivä on ensimmäinen arkipäivä sen jälkeen (Laki säädettyjen määräaikain laskemisesta 5 §).

*********************************************************************************

Lohjan kirkkoneuvoston pöytäkirja 11/2023 on pantu nähtäväksi 24.11.2023. linkki pöytäkirjaan

Pöytäkirjan nähtävillä olosta:

• Nähtävilläolon pituus: nähtävilleasettamispäivä + 7 päivää + 14 tai 30 päivää.

• Jos muutoksenhakuajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, muutoksenhakuajan viimeinen päivä on ensimmäinen arkipäivä sen jälkeen (Laki säädettyjen määräaikain laskemisesta 5 §).

***********************************************************************************

Lohjan kirkkoneuvoston pöytäkirja 10/2023 on pantu nähtäväksi 6.11.2023. linkki pöytäkirjaan

Pöytäkirjan nähtävillä olosta:

• Nähtävilläolon pituus: nähtävilleasettamispäivä + 7 päivää + 14 tai 30 päivää.

• Jos muutoksenhakuajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, muutoksenhakuajan viimeinen päivä on ensimmäinen arkipäivä sen jälkeen (Laki säädettyjen määräaikain laskemisesta 5 §).

**********************************************************************************************************

Lohjan kirkkoneuvoston pöytäkirja 9/2023 on pantu nähtäväksi 16.10.2023. linkki pöytäkirjaan

Pöytäkirjan nähtävillä olosta:

• Nähtävilläolon pituus: nähtävilleasettamispäivä + 7 päivää + 14 tai 30 päivää.

• Jos muutoksenhakuajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, muutoksenhakuajan viimeinen päivä on ensimmäinen arkipäivä sen jälkeen (Laki säädettyjen määräaikain laskemisesta 5 §).

*********************************************************************************

 

ILMOITUS KOSKIEN ESITYSLISTOJEN JA PÖYTÄKIRJOJEN NÄHTÄVILLÄOLOA

Lohjan seurakunnan kirkkoneuvoston, kirkkovaltuuston, alueneuvostojen (Kanta-Lohja, Karjalohja, Nummi, Pusula, Sammatti ja Virkkala), Perheasianneuvottelukeskuksen ja Svenska Direktionen esityslistat ja pöytäkirjat ovat nähtävillä domus.evl.fi – sivustolla.

Kirkkoneuvoston kokoukset syyskaudella 2023:

22.8. klo 17.30 Lohjan seurakuntakeskus, Sibeliuksenkatu 2, 08100 Lohja  

19.9. klo 17.30 Lohjan seurakuntakeskus, Sibeliuksenkatu 2, 08100 Lohja  

3.10. klo 17.30 Lohjan seurakuntakeskus, Sibeliuksenkatu 2, 08100 Lohja  

7.11. klo 17.30 Lohjan seurakuntakeskus, Sibeliuksenkatu 2, 08100 Lohja  

28.11 klo 17.30  Lohjan seurakuntakeskus, Sibeliuksenkatu 2, 08100 Lohja  

12.12. klo 17.30 Lohjan seurakuntakeskus, Sibeliuksenkatu 2, 08100 Lohja  

Kirkkovaltuuston kokoukset syyskaudella 2023:

26.9. klo 18.30 Saarikko, Saarikontie 117, 08500 Lohja

24.10. klo 18.30 Lohjan seurakuntakeskus, Sibeliuksenkatu 2, 08100 Lohja  

18.12. klo 18.30 Lohjan seurakuntakeskus, Sibeliuksenkatu 2, 08100 Lohja  

Liite            Kirkkohallituksen yleiskirje nro 26/2023 20.6.2023