Uusi kirkkolaki (652/2023) ja kirkkojärjestys (657/2023) astuivat voimaan 1.7.2023. Uuden kirkkolainsäädännön myötä seurakuntien virallisten kuulutusten nähtävillä pidot siirtyvät yleiseen tietoverkkoon.

Lohjan seurakunnan omien päätösten lisäksi Ilmoitustaulu -sivulla julkaistaan kirkkohallituksen kirkollisia rakennuksia koskeva kirkkolain 3 luvun 21 §:n 4 momentissa tarkoitettu lupapäätös sekä valitusviranomaisen kuten hallinto-oikeuden päätös niihin liittyvine valitusosoituksineen (KL 10:23,3).

Tällä sivulla voit tutustua Lohjan seurakunnan kirkkoneuvoston ja kirkkovaltuuston esityslistoihin ja pöytäkirjoihin niiden nähtävilläoloaikana.

*********************************************************************************

Kirkkoneuvoston esityslista 7 voi lukea tästä 7/2024

*********************************************************************************

Kirkkovaltuuston esityslistan 1 voit lukea tästä 1/2024

Kokouskutsun 1/2024 voit lukea tästä 1/2024

*********************************************************************************

Kirkkoneuvoston esityslistan 6 voit lukea tästä 6/2024.

*********************************************************************************

Kirkkoneuvoston pöytäkirjan 5 voit lukea tästä 5/2024.

Pöytäkirja on pantu nähtäväksi 29.4.2024.

********************************************************************************

Kirkkoneuvoston pöytäkirja on pantu nähtäväksi, pöytäkirjan voit lukea tästä 4/2024

Pöytäkirjan nähtävillä olosta:

• Nähtävilläolon pituus: nähtävilleasettamispäivä + 7 päivää + 14 päivää.

• Jos muutoksenhakuajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, muutoksenhakuajan viimeinen päivä on ensimmäinen arkipäivä sen jälkeen (Laki säädettyjen määräaikain laskemisesta 5 §).

******************************************************************************

Kirkkoneuvoston pöytäkirja on pantu nähtäväksi 21.3.2024, pöytäkirjan voit lukea tästä 3/2024

Pöytäkirjan nähtävillä olosta:

• Nähtävilläolon pituus: nähtävilleasettamispäivä + 7 päivää + 14 päivää.

• Jos muutoksenhakuajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, muutoksenhakuajan viimeinen päivä on ensimmäinen arkipäivä sen jälkeen (Laki säädettyjen määräaikain laskemisesta 5 §).

*******************************************************************************

Kirkkoneuvoston pöytäkirja on pantu nähtäväksi 14.2.2024, pöytäkirjan voit lukea tästä 2/2024

Pöytäkirjan nähtävillä olosta:

• Nähtävilläolon pituus: nähtävilleasettamispäivä + 7 päivää + 14 päivää.

• Jos muutoksenhakuajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, muutoksenhakuajan viimeinen päivä on ensimmäinen arkipäivä sen jälkeen (Laki säädettyjen määräaikain laskemisesta 5 §).

********************************************************************************

Kirkkoneuvoston pöytäkirjan voit lukea tästä, pöytäkirja 1/2024

Pöytäkirjan nähtävillä olosta:

• Nähtävilläolon pituus: nähtävilleasettamispäivä + 7 päivää + 14 päivää.

• Jos muutoksenhakuajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, muutoksenhakuajan viimeinen päivä on ensimmäinen arkipäivä sen jälkeen (Laki säädettyjen määräaikain laskemisesta 5 §).

Kirkkoneuvoston pöytäkirja on pantu nähtäväksi 25.1.2024 

********************************************************************************

             Kirkkovaltuuston pöytäkirjan voi lukea tästä, pöytäkirja 4/2023 

 Pöytäkirjan nähtävillä olosta:

• Nähtävilläolon pituus: nähtävilleasettamispäivä + 7 päivää + 30 päivää.

• Jos muutoksenhakuajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, muutoksenhakuajan viimeinen päivä on ensimmäinen arkipäivä sen jälkeen (Laki säädettyjen määräaikain laskemisesta 5 §).

Kirkkovaltuusto pöytäkirja on pantu nähtäväksi 18.1.2024 

*********************************************************************************

Kirkkoneuvoston pöytäkirjan voit lukea tästä, pöytäkirja 13/2023

Pöytäkirjan nähtävillä olosta:

• Nähtävilläolon pituus: nähtävilleasettamispäivä + 7 päivää + 14 päivää.

• Jos muutoksenhakuajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, muutoksenhakuajan viimeinen päivä on ensimmäinen arkipäivä sen jälkeen (Laki säädettyjen määräaikain laskemisesta 5 §).

Kirkkoneuvoston pöytäkirja on pantu nähtäväksi 21.12.2023 

*******************************************************************************

Kirkkoneuvoston pöytäkirjan voit lukea tästä, esityslista 12/2023

Kirkkoneuvoston pöytäkirja on pantu nähtäväksi 14.12.2023 

Pöytäkirjan nähtävillä olosta:

• Nähtävilläolon pituus: nähtävilleasettamispäivä + 7 päivää + 14 päivää.

********************************************************************************

Lohjan kirkkoneuvoston pöytäkirja 11/2023 on pantu nähtäväksi 24.11.2023. linkki pöytäkirjaan

Pöytäkirjan nähtävillä olosta:

• Nähtävilläolon pituus: nähtävilleasettamispäivä + 7 päivää + 14 päivää.

• Jos muutoksenhakuajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, muutoksenhakuajan viimeinen päivä on ensimmäinen arkipäivä sen jälkeen (Laki säädettyjen määräaikain laskemisesta 5 §).

**************************************************************************************************

ILMOITUS KOSKIEN ESITYSLISTOJEN JA PÖYTÄKIRJOJEN NÄHTÄVILLÄOLOA

Lohjan seurakunnan kirkkoneuvoston, kirkkovaltuuston, alueneuvostojen (Kanta-Lohja, Karjalohja, Nummi, Pusula, Sammatti ja Virkkala), Perheasianneuvottelukeskuksen ja Svenska Direktionen esityslistat ja pöytäkirjat ovat nähtävillä domus.evl.fi – sivustolla.

Kirkkoneuvoston kokoukset syyskaudella 2024:

16.1, 6.2, 12.3, 26.3, 16.4, 14.5, 4.6, 27.8, 17.9, 8.10, 5.11, 10.12

Kirkkovaltuuston kokoukset syyskaudella 2024:

28.5, 29.10 ja 26.11

Liite            Kirkkohallituksen yleiskirje nro 26/2023 20.6.2023