Uzirpurin koulukeskus Bangladesh - Kylväjä

Kylväjä aloitti työn Bangladeshissa 1976. Työn tuloksena maan luoteisosaan oraonheimon keskuuteen syntyi 1980-luvun alussa luterilaisia seurakuntia. Kirkko järjestäytyi vuonna 2014 Bangladeshin evankelisluterilaiseksi kirkoksi (ELCB).

Kylväjä toteuttaa Bangladeshiin rekisteröidyn kansalaisjärjestö BLM-F:n ja kyläyhteisöjen kanssa kehitysyhteistyöhankkeita.

Suomalaisten kummien tuella ylläpidetään Uzirpurissa alakouluikäisten asuntolaa ja Sapaharissa 6.-10.-luokkalaisten tyttöjen ja poikien asuntoloita, joista käsin kauempaakin tulevat lapset voivat käydä koulua ja joissa he saavat ohjausta läksyjen teossa. Nuorten koulutusta tuetaan collegetasolla, yliopistoissa ja ammatillisilla kursseilla.

Lisätietoja Lähetysyhdistys Kylväjän työstä Bangladeshissa

Vuodelta 2017:

Elokuussa 2017 runsaiden sateiden ja jokien täyttymisen seurauksena kolmannes Bangladeshista peittyi veden alle. Miljoonien ihmisten elämä vaikeutui, heidän kotinsa tuhoutuivat ja myös kotieläimet kärsivät. Myös Uzirpurissa vesi nousi vuorokaudessa useita metrejä. Keskuksen pihalle virtasi vettä ja asuntolan lapset evakuoitiin koteihinsa.

Onneksi tulva laski jo viikon kuluttua eikä aiheuttanut rakennuksille suurta tuhoa, mutta tulva-alueiden sato menetettiin. Myös tiet, sillat ja rautatiet vahingoittuivat ja vahinkojen korjaaminen kestää pitkään.

Koulutuskeskuksen työ menee eteenpäin. Vaihtuneista hankesuunnitelmista ja tulvan aiheuttamista viivästyksistä huolimatta ammatillista koulutusta on järjestetty Uzirpurin koulutuskeskuksessa sekä muissa kohteissa. Eläinlääkitykseen on kurssitettu kolmen kuukauden mittaisilla kursseilla kuusi henkilöä. Kolme tyttöä on lähetetty vuoden ompelijakurssille naapurikaupunkiin Razhahiin. Dieselmoottorien korjauskurssi toteutetaan syksyn kuluessa Uzirpurissa. Siellä on jo koulutettu 70 vapaaehtoista ryhmäjohtajaa kylissä toimivien säästöryhmien vastaaviksi.

Ryhmän tehtävien hoidon lisäksi heitä opastetaan elinkeinotoiminnassa ja ongelmien työstämisessä sekä ohjaamaan vammaisten lasten vanhempia. Heille annetaan ravitsemuskoulutusta sekä ensiaputietoutta. Taitoja ja keinoja lisätulojen hankintaan lisätään.

Uzirpurissa on syksyllä 2017 pidetty BLM-F:n työntekijöille Punaisen Ristin ensiapukoulutus, jotta he vuorostaan voivat kouluttaa kyläläisiä ja kylälääkäreitä sekä kyläkätilöitä. Marras-joulukuussa työntekijöille järjestetään koulutusta vammaisten lasten ja heidän perheidensä tukemisesta.

Toiminta Kylväjän tukemissa hankkeissa on kokonaisvaltaista ihmisten auttamista. BLM-F:n pitkäjänteinen työ on muuttanut tuhansien köyhien maattomien elämäntilannetta.

Koululaisia Uzirpurissa
Koululaisia Uzirpurissa. Kuvat Kylväjän kuvapankista
Kaksi paikallista tyttöä istuu luokkatilassa lukemassa edessään isot kirjapinot. Taustalla opettaja.
Koululaisia Uzirpurissa. Kuvat Kylväjän kuvapankista.