Kaste ja ristiäiset

Kirkollisia toimituksia, kuten häitä, ristiäisiä ja hautajaisia vietetään Lohjan seurakunnassa koronaturvallisesti viranomaisten ohjeita noudattaen. Poikkeusolojen aikana suosittelemme, että kaste järjestetään kodin sijaan seurakuntamme eri kirkoissa, joissa pystytään varmistamaan turvaetäisyyksien säilyminen. Lue lisää täältä.  

Kastejuhla

Ristiäisissä lapsen läheiset kokoontuvat yhteen viettämään vauvan ensimmäistä juhlaa ja siunaamaan häntä – toivomaan ja rukoilemaan hänelle yhdessä hyvää. Se on rakkauden ele. Kirkon uskon mukaan kaste on parasta, mitä vanhemmat voivat lapselle antaa, sillä kasteessa on kyse Jumalan rakkaudesta.

Lapsi valmiina kasteeseen

Kaste myöhemmin?

Kaste on myös mahdollista järjestää myöhemmin. Tällöin voidaan toimia niin, että lapsen nimi rekisteröidään väestötietojärjestelmään kolmen kuukauden kuluessa syntymästä ja kaste toimitetaan myöhemmin.

Kastevaraukset

Päivämäärän, tilan ja papin varaaminen tapahtuu Lohjan seurakunnan seurakuntatoimiston kautta puhelimitse p. 019 328 41 tai sähköpostitse lohja.seurakuntatoimisto@evl.fi. Seurakuntatoimistosta voi myös kysyä nimiasioista.

Mikäli haluat keskustella kasteen järjestämisestä tai kummiudesta, ota yhteyttä Paula-pappiin:

Paula p. 044 328 4359 tai paula.miettinen@evl.fi.

Kaste ja ristiäiset

Vastasyntynyt tulee kastaa noin kolmen kuukauden kuluessa syntymästä. Kun haluat tuoda lapsesi kasteelle, ota yhteyttä omaan seurakuntaasi. Voit sopia papista ja mahdollisista tilavarauksista Lohjan kirkkoherranviraston kanssa.

Mikäli kastettava on yli 12-vuotias, häneltä tulee olla kastetta varten suostumus. Aikuiskasteesta voit kysyä lisää seurakunnan pastoreilta.

Nimen valinta

Vastasyntyneen lapsen vanhemmat saavat kotiin lapsen nimen rekisteröimistä varten lomakkeen, joka täytetään ennen kastetta.

Lomakkeessa kysytään lapsen nimeä. Nimeä koskeva ohjeistus tulee lomakkeen mukana. Nimen tulee olla Suomen nimilain (linkin uusi nimilaki 19.12.2017/946 voimassa 1.1.2019 alkaen) mukainen. Kaste ei vahvista lapsen nimeä, sillä lapsen nimi rekisteröityy vasta, kun se on merkitty väestörekisteriin. Pappi hoitaa täytetyn lomakkeen eteenpäin.

Kummit

Lomakkeeseen tulee merkitä myös lapsen kummit henkilötunnuksineen. Vanhemmat pyytävät kummeiksi vähintään kaksi evankelisluterilaisen kirkon konfirmoitua jäsentä. Kummeja voi olla poikkeustapauksissa vain yksi. Päätöksen yhdestä kummista tekee seurakunnan kirkkoherra. Tästä voit keskustella kastepapin kanssa tarkemmin. Näiden lisäksi kummina voi toimia myös muuhun uskonnolliseen yhdyskuntaan, kuten ortodoksiseen tai katoliseen kirkkoon kuuluva, konfirmoitu jäsen. Kirkkoon kuulumaton ei voi toimia kummina.

Kasteen valmistelut

Pappi ottaa yhteyttä ennen kastetta ja sopii tapaamisen. Tapaamisen tarkoituksena on tutustua ja sopia toimitukseen liittyvistä asioista sekä vastata perheen mahdollisiin kysymyksiin.

Kastetut ilmoitetaan paikallislehdissä ja luetaan kirkossa, mikäli sitä ei erikseen kielletä.

Lisätietoa kasteesta ja ristiäisistä löytyy täältä!

 

Pappi kastamassa pientä lasta