Lohjan seurakunta, kirkkoherran tiedote 2.4.2020

Kasteen järjestäminen poikkeusolojen aikana

Ristiäisissä lapsen läheiset kokoontuvat yhteen viettämään vauvan ensimmäistä juhlaa ja siunaamaan häntä – toivomaan ja rukoilemaan hänelle yhdessä hyvää. Se on rakkauden ele. Kirkon uskon mukaan kaste on parasta, mitä vanhemmat voivat lapselle antaa, sillä kasteessa on kyse Jumalan rakkaudesta.

Lohjan seurakunnassa tahdomme turvata kastehetkessä kaikkien terveyden välttäen tartuntariskin. Siksi näiden poikkeusolojen aikana kasteiden kohdalla suosittelemme, että kasteet järjestetään kotikasteiden sijasta seurakuntamme eri kirkoissa. Kantaseurakunnassa etupäässä Pyhän Laurin kirkossa ja alueseurakunnissa luonnollisesti näiden kirkoissa. Kantaseurakunnassa on myös mahdollisuus käyttää Metsolan seurakuntakotia. Näissä tiloissa pystymme varmistamaan turvallisemmin varoetäisyydet kasteväen kesken.

Elämme hyvin poikkeuksellista aikaa. Koronavirustilanteesta johtuen yhteen kokoontuminen on rajoitettua tavalla, johon emme ole tottuneet. Kansallisten ohjeistuksen tarkoitus on turvata erityisryhmien hyvinvointi ja suojata tartunnalta kaikkein heikoimmassa asemassa olevat. Ihmisten turvallisuus myös kastejuhlassa on ensisijaista.

Yleisenä rajana tilaisuuksissa pysyy edelleen rajoitus kymmeneen osanottajaan. Osallistujamäärän rajaaminen nousee valtioneuvoston ohjeistuksesta sekä AVI:n määräyksestä, joita kirkko sitoutuu noudattamaan.  Vaihtoehtoisesti voidaan toimia niin, että lapsi rekisteröidään kolmen kuukauden kuluessa syntymästä väestötietojärjestelmään ja kaste toimitetaan myöhemmin. 

Kastevaraukset tapahtuvat Lohjan seurakunnan kirkkoherranviraston kautta puhelimitse p. 019-328 41 tai sähköpostitse lohja.kirkkoherranvirasto@evl.fi

Mikäli haluat keskustella kasteen järjestämisestä ota yhteyttä Erica- tai Paula -pappeihin:

Paula p.044 3284359 tai paula.miettinen@evl.fi

Erica p.050 5267648 tai erica.stick@evl.fi

Kaste ja ristiäiset

Vastasyntynyt tulee kastaa noin kolmen kuukauden kuluessa syntymästä. Kun haluat tuoda lapsesi kasteelle, ota yhteyttä omaan seurakuntaasi. Voit sopia papista ja mahdollisista tilavarauksista Lohjan kirkkoherranviraston kanssa.

Mikäli kastettava on yli 12-vuotias, tulee häneltä olla kastetta varten suostumus. Aikuiskasteesta voit kysyä lisää seurakunnan pastoreilta.

Nimen valinta

Vastasyntyneen lapsen vanhemmat saavat kotiin lapsen nimen rekisteröimistä varten lomakkeen, joka täytetään ennen kastetta.

Lomakkeessa kysytään lapsen nimeä. Nimeä koskeva ohjeistus tulee lomakkeen mukana. Nimen tulee olla Suomen nimilain (linkin uusi nimilaki 19.12.2017/946 voimassa 1.1.2019 alkaen) mukainen. Kaste ei vahvista lapsen nimeä, sillä lapsen nimi rekisteröityy vasta, kun se on merkitty väestörekisteriin. Pappi hoitaa täytetyn lomakkeen eteenpäin.

Kummit

Lomakkeeseen tulee merkitä myös lapsen kummit henkilötunnuksineen. Vanhemmat pyytävät kummeiksi vähintään kaksi evankelisluterilaisen kirkon konfirmoitua jäsentä. Kummeja voi olla poikkeustapauksissa vain yksi. Päätöksen yhdestä kummista tekee seurakunnan kirkkoherra. Tästä voit keskustella kastepapin kanssa tarkemmin. Näiden lisäksi kummina voi toimia myös muuhun uskonnolliseen yhdyskuntaan, kuten ortodoksiseen tai katoliseen kirkkoon, kuuluva konfirmoitu jäsen. Kirkkoon kuulumaton ei voi toimia kummina.

Kasteen valmistelut

Pappi ottaa yhteyttä ennen kastetta ja sopii tapaamisen. Tapaamisen tarkoituksena on tutustua ja sopia toimitukseen liittyvistä asioista sekä vastata perheen mahdollisiin kysymyksiin.

Kastetut ilmoitetaan paikallislehdissä ja luetaan kirkossa, mikäli sitä ei erikseen kielletä.

Lisätietoa kasteesta ja ristiäisistä löytyy täältä!

 

 

Pappi kastamassa pientä lasta