Häät ja avioliittoon vihkiminen

Avioliiton esteiden tutkinta

Ennen avioliittoon vihkimistä tulee pyytää esteiden tutkintaa. Tutkinnassa varmistetaan, että avioliitto on lain mukaan sallittu. Avioliiton esteenä voi olla alaikäisyys, voimassa oleva avioliitto tai rekisteröity parisuhde tai läheinen sukulaisuussuhde. Esteiden tutkintaa täytyy pyytää viimeistään viikkoa ennen vihkipäivää, ja se on voimassa neljä kuukautta. Jos toinen puolisoista on ulkomaalainen, esteiden selvittely voi kestää viikkoja.

Tutkintapyyntö Lohjalla

Avioliiton esteiden tutkinta on siirtynyt Espoon aluekeskusrekisterille.

Espoon aluekeskusrekisteri

Kuuluttaminen

Esteiden tutkintaa pyytäneet voidaan kuuluttaa kirkossa jumalanpalveluksen yhteydessä. Tällöin pari voi itse valita sunnuntain, jolloin heidät kuulutetaan avioliittoon.

Avioliiton esteiden tutkinta -asiointipalvelu

Milloin voidaan vihkiä avioliittoon kirkollisesti?

Evankelis-luterilaisessa kirkossa avioliittoon vihittävien tulee olla rippikoulun käyneitä kirkon jäseniä. Kirkollisesti voidaan vihkiä myös sellaiset parit, joista toinen kuuluu evankelis-luterilaiseen kirkkoon ja toinen johonkin muuhun kristilliseen kirkkoon. Rippikoulun voi käydä myös aikuisrippikouluna.

Jos toinen ei kuulu kirkkoon tai kuuluu johonkin toiseen uskontokuntaan, kirkollista vihkimistä ei voida suorittaa. Jos kuitenkin toinen osapuoli kuuluu kirkkoon, siviilivihkimisen jälkeen voidaan järjestää kirkollinen avioliiton siunaamistilaisuus.

 

Morsiuspari pellolla

Kuva: Kirkon kuvapankki

Missä voidaan vihkiä ja tilojen varaukset

Vihkiminen toimitetaan useimmiten kirkossa tai kappelissa, mutta se voidaan toimittaa myös kodissa, juhlapaikan puutarhassa tai muussa papin kanssa sovittavassa paikassa. Paikalla tulee olla vähintään kaksi todistajaa.

Lohjan Pyhän Laurin kirkkoa voi varata seuraavan vuoden kesälle 1.9. alkaen. Tämä pätee myös muihin seurakunnan kirkkoihin alueseurakunnat (Karjalohja, Nummi, Pusula ja Sammatti) mukaan lukien. Tilojen varauksista ja vuokrauksesta huolehtivat Lohjan ja alueseurakuntien seurakuntatoimistot. Lohjalaiset pyritään asettamaan etusijalle etenkin kevät- ja kesäviikonloppuihin tehtävissä varauksissa.

Lohjan seurakunnan kirkot

Seurakunnan vuokrattavat tilat - jos tarvitset juhlapaikkaa tilaisuuden jälkeen.

Vihkiharjoitukset

Pappi ottaa yhteyttä ennen vihkimistä ja sopii tapaamisen ja/tai harjoitusajan. Tapaamisen tarkoituksena on tutustua ja sopia toimitukseen liittyvistä asioista sekä vastata parin mahdollisiin kysymyksiin.

Morsian

Lisätietoa avioliitosta ja hääjuhlasta Suomen ev.lut. kirkon sivuilla

Morsian pitää kädestä aviomiestään