Ajankohtaista hautausmailta

Pyhän Laurin kirkkomaan valaistus

Pyhän Laurin kirkkomaan valaistus saatiin valmiiksi syksyllä 2020, vuosi ennen tavoitetta. Lumen aikaan hautausmaa näyttäytyy erityisen juhlavana.

Puita poistetaan Pyhän Laurin kirkkomaalta 2021-2023

Pyhän Laurin kirkkomaalla on komea, ikääntynyt puusto. 2020 teetettiin vanhojen puiden kuntokartoitus, jossa kuntoa tutkittiin muun muassa resestografilla tehdyillä kairauksilla. Tutkimusraportin pohjalta laaditaan suunnitelma puiden poistamisesta, säilytettävien puiden hoitotoimista ja korvaavista istutuksista. Hautausmaan alueella on noin 30 huonokuntoista puuta, joiden poistamista suositellaan. Puiden poistoja tehdään kolmen vuoden aikana. Pyhän Laurin kirkkomaalle on luonteenomaista vanha, jykevä puusto, jota pitää mahdollisuuksien mukaan vaalia.

Metsolan hautausmaan aluesaneeraus jatkuu 2022

Kesällä 2021 korjattiin asfalttia ja vaihdettiin hautausmaan valaisimet. Puiden harvennuksella parannetaan alueiden valoisuutta ja sitä kautta istutusten ja nurmen olosuhteita sekä vähennetään puista kertyvän roskan määrää. Kaikki asfaltoidut käytävät, myös osastojen sisäiset kapeat käytävät asfaltoidaan uudelleen vanhan asfaltin päälle. Koko hautausmaan alue käydään tulevina vuosina läpi.

Metsolan hautausmaan muistolehdon suunnittelu jatkuu. Hautausmaalle on suunnitteilla myös uusia uurnahautoja.

Valaisimet uusittu Virkkalan hautausmaalla ja kirkon alueella kesällä 2021

Virkkalan hautausmaan ja kirkon alueen valaisimet vaihdettu energiatehokkaisiin led-valaisimiin.

Karjalohjan muistolehdon saneeraus valmistunut touko-kesäkuussa 2021