Ajankohtaista hautausmailta

Puita poistetaan Pyhän Laurin kirkkomaalta 2021-2023

Pyhän Laurin kirkkomaalla on komea, ikääntynyt puusto. 2020 teetettiin vanhojen puiden kuntokartoitus, jossa kuntoa tutkittiin muun muassa resestografilla tehdyillä kairauksilla. Hautausmaan alueella on noin 30 huonokuntoista puuta, joiden poistamista suositellaan. Puiden poistoja tehdään kolmen vuoden aikana. Pyhän Laurin kirkkomaalle on luonteenomaista vanha, jykevä puusto, jota pitää mahdollisuuksien mukaan vaalia. 

Metsolan hautausmaan aluesaneeraus 2023

Puustoa harvennetaan syksyllä 2023. Harvennuksella parannetaan istutusten ja nurmen olosuhteita sekä vähennetään puista kertyvän roskan määrää. Lisäksi uusitaan asfaltoituja käytäviä. Koko hautausmaan alue käydään tulevina vuosina läpi.

Hautausmaalle on suunnitteilla uusia uurnahautoja.