Ajankohtaista hautausmailta

Valaistuksen saneeraus Pyhän Laurin kirkkomaalla

Pyhän Laurin kirkkomaan valaistus saatiin rakennettua valmiiksi jo viime syksynä, vuotta ennen tavoitetta. Aivan kuin lahjana saimme vieläpä kunnon talven lumineen päivineen, mikä kruunaa koko hankkeen. Kuvia kirkkomaalta.

Puita poistetaan Pyhän Laurin kirkkomaalta

Pyhän Laurin kirkkomaalla on komea ja ikääntynyt puusto. Viime syksynä teetettiin vanhojen puiden kuntokartoitus, missä puiden kuntoa tutkittiin mm. resestografilla tehdyillä kairauksilla. Tutkimusraportin pohjalta laaditaan suunnitelma puiden poistamisesta, säilytettävien puiden hoitotoimenpiteistä ja korvaavista istutuksista. Hautausmaan alueella on n. 30 huonokuntoista puuta, joiden poistamista suositellaan. Puiden poistoja tehdään 1-3 vuoden aikana. Pyhän Laurin kirkkomaalle on luonteenomaista vanha, jykevä puusto, mitä pitää mahdollisuuksien mukaan vaalia.

Metsolan hautausmaan aluesaneeraus jatkuu

Viime vuonna kaadettiin puita, korjattiin asfalttia ja vaihdettiin hautausmaan valaisimet. Aluesaneeraus jatkuu.

Tänä vuonna osastoilta 4,7,8 ja 9 poistetaan puita ja korjataan asfalttia. Nämä ovat ne hautausmaan osastot, joille on aikanaan jätetty tiheimmin mäntyjä. Puiden harvennuksella parannetaan alueiden valoisuuttaa ja sitä kautta istutusten ja nurmen olosuhteita sekä vähennetään puista kertyvää roskaantumista. Tänä talvena päästään myös osastojen sisällä oleville kapeille käytäville poistamaan asfalttia rikkoneita puita. Yhteensä puita poistetaan näiltä alueilta n. 40 kpl.

Ilmakuva Metsolan hautausmaalta. Puita poistetaan ympyröidyltä alueelta.

Ko. alueilla korjataan myös asfaltteja. Kaikki asfaltoidut käytävät, myös osastojen sisäiset kapeat käytävät asfaltoidaan uudelleen vanhan asfaltin päälle. Koko hautausmaan alue käydään tulevina vuosina läpi samalla tavalla.

Metsolan hautausmaan muistolehdon suunnittelu jatkuu. Tavoitteena on saada muistolehto rakennettua viimeistään vuonna 2023. Metsolan hautausmaalle on suunnitteilla myös uusia uurnahautoja.

Valaisimet uusitaan Virkkalan hautausmaalla ja kirkon alueella

Virkkalan hautausmaan ja kirkon alueen valaisimet vaihdetaan kesän aikana energiatehokkaisiin Led-valaisimiin.

Karjalohjan muistolehdon saneeraus alkaa viikolla 14, valmistuu touko-kesäkuussa

Toteutettavat muutokset:

-alue muotoillaan siten, että porrastuksilla saadaan tasattua sekä muistelupaikka että hauta-alue

-muistelupaikkaa laajennetaan. Se rajataan yläreunastaan kivimuurilla, jolla voidaan tasata maastoa n. 40 cm. Nykyinen nimilaattakivi asennetaan muurin päälle ja siihen liittyvä kukka-/kynttiläkivi asennetaan muurin päälle. Näin saadaan nimilaatat paremmalle ”lukukorkeudelle”.

-muistelupaikan ”perälle” hankitaan uudet kivilaitteet, nimilaattapaadet sekä kukka- ja kynttilätaso jotka asennetaan maan alle valettavan betonilaatan päälle. Kivilaitteet on suunniteltu siten, että nimilaattapaadet asennetaan kukka- ja kynttilätason päälle. Näin laattapaasien täyttyessä voidaan paadet siirtää muistolehdon reunalle ja hankkia kukkatason päälle uusi samanlainen paasi.

-muistelupaikka kivetään punaisella nupukivellä. Muistelupaikan ympärillä kasvavat lehmukset valaistaan valonheittimillä.

-muistelupaikan ja hauta-alueen väliin jäävä kaista jyrkennetään. Tälle kaistalle asennetaan portaat ja muuten kaista (luiska) istutetaan.

-hauta-alueen yläpäästä saadaan maan pintaa pudotettua ja vastaavasti hauta-alueen alapäästä nostettua siten, että hauta-alue tasoittuu. Hauta-alue nurmetetaan.

-hauta-alueen ja alueen alapäässä olevan tukimuurin välinen alue (istutuskaista) jyrkennetään

-kaikki istutusalueet perustetaan uudelleen. Istutuksissa käytetään havu- ja ikivihreäpainotteisia lajeja, mm. alppiruusuja