Ajankohtaista hautausmailta

Puita poistetaan Pyhän Laurin kirkkomaalta 2021-2023

Pyhän Laurin kirkkomaalla on komea, ikääntynyt puusto. 2020 teetettiin vanhojen puiden kuntokartoitus, jossa kuntoa tutkittiin muun muassa resestografilla tehdyillä kairauksilla. Tutkimusraportin pohjalta laaditaan suunnitelma puiden poistamisesta, säilytettävien puiden hoitotoimista ja korvaavista istutuksista. Hautausmaan alueella on noin 30 huonokuntoista puuta, joiden poistamista suositellaan. Puiden poistoja tehdään kolmen vuoden aikana. Pyhän Laurin kirkkomaalle on luonteenomaista vanha, jykevä puusto, jota pitää mahdollisuuksien mukaan vaalia.

Metsolan hautausmaan aluesaneeraus 2022

Kesällä 2022 harvennettiin Puustoa. Harvennuksella parannetaan istutusten ja nurmen olosuhteita sekä vähennetään puista kertyvän roskan määrää. Jatkossa kaikki asfaltoidut käytävät, myös osastojen sisäiset kapeat käytävät asfaltoidaan uudelleen vanhan asfaltin päälle. Koko hautausmaan alue käydään tulevina vuosina läpi.

Metsolan hautausmaan muistolehdon suunnittelu jatkuu. Hautausmaalle on suunnitteilla myös uusia uurnahautoja.