Päätöksenteko

Seurakunnan hallinnosta säädetään kirkkolain 7-10 luvuissa. Seurakunnan ylintä päätösvaltaa käyttää kirkkovaltuusto.

Kirkkoneuvosto puolestaan johtaa yleisesti seurakunnan toimintaa, hallintoa sekä talouden että omaisuuden hoitoa (KL 10: 1§).

Kirkkoneuvoston ja kirkkovaltuuston esityslistat ja pöytäkirjat ovat luettavissa Esityslistat ja pöytäkirjat Domuksessa.

Päätöksenteko alueittain

Lohjan seurakuntaan on muodostettu neljä seurakuntapiirimallin mukaisesti toimivaa alueseurakuntaa: Karjalohjan, Nummen, Pusulan ja Sammatin alueseurakunnat. Alueseurakuntien toimintaa johtaa alueneuvostot.