Virkkalan alueneuvosto

Alueseurakunnissa on alueen toimintaa suunnittelevina ja arvioivina toimieliminä kirkkovaltuuston toimikaudekseen asettamat alueneuvostot.

Alueneuvostossa on 10 jäsentä ja 4 varajäsentä (ei henkilökohtaisia). Neuvoston puheenjohtaja vuosina 20232024 on Erkki Taivainen ja varapuheenjohtaja Lea Sornikivi. Aluepappi Hanna Tolonen toimii kokousten valmistelijana, esittelijänä ja sihteerinä. Kokoussihteerinä toimii Marsa Valtonen. Alueneuvosto kokoontuu kuusi kertaa vuodessa.

Virkkalan aleuneuvoston tehtäviin kuuluu muun muassa
1) edistää yhdessä aluekappalaisen tai aluepastorin kanssa alueen hengellistä elämää ja toimia seurakunnan tehtävän toteuttamiseksi,
2) tehdä alueen seurakuntatyötä edistäviä ehdotuksia,
3) etsiä vapaaehtoisia alueen yhteisöllisyyden edistämiseksi ja
4) toimia yhteistyöelimenä alueen ja seurakunnan eri työalojen välillä. 

 

Virkkalan alueneuvoston varsinaiset jäsenet vaalikaudella 20232026:

Heino Merja
Keinänen Esa
Niemi Tuula
Nordström Kim
Paattiniemi Timo
Piippo Ari
Sornikivi Lea
Taivainen Erkki
Toivonen Markku
Valtonen Marsa


Varajäsenet

Aaltonen Pentti
Teddy Kullberg
Valkeapää Kirsi
Hirva Olli

Virkkalan alueneuvoston kokousten pöytäkirjat löytyvät jatkossa verkosta.

Jatkossa Lohjan seurakunnan esityslistat, pöytäkirjat ja päätökset julkaistaan ensisijaisesti netissä.

Lohjan seurakunnan kirkkovaltuuston, kirkkoneuvoston, alueneuvostojen (Kanta-Lohja, Karjalohja, Nummi, Pusula, Sammatti ja Virkkala), Svenska Direktionen ja Perheasian neuvottelukeskuksen kokousten pöytäkirjat ovat luettavissa Domus-järjestelmässä osoitteessa, linkki

Päätöksistä tiedottamisesta sekä oikaisuvaatimusohjeista ja valitusosoituksista säädetään uudessa kirkkolaissa (652/2023) ja kirkkojärjestyksessä (657/2023).

Kirkkoneuvoston ja kirkkovaltuuston pöytäkirjojen lisäksi verkossa julkaistaviksi siirtyvät myös kuulutukset ja ilmoitukset, esimerkiksi virkojen avoimeksi julistaminen. Myös valituskelpoiset viranhaltijapäätökset tulevat näkyville nettiin.

Seurakunnan jäsenten tietoon saatettava kuulutus pidetään nähtävillä, jollei muuta säädetä tai salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Kuulutusten on oltava nähtävillä pääsääntöisesti 14 vuorokautta. Nähtävillä pidettävään pöytäkirjaan tai ilmoitukseen liitetään muutoksenhakuohjeet eli oikaisuvaatimusohjeet tai valitusosoitus. Seurakunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä päivänä siitä, kun pöytäkirja on julkaistu yleisessä tietoverkossa.

Pöytäkirjan ja päätöksen nähtävillä pitämisessä otetaan kuitenkin huomioon kirkkolaissa, viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetussa laissa (621/1999) sekä muussa laissa mahdollisesti salassa pidettäväksi säädetyt asiat. Salassa pidettäviä asioita ei luonnollisestikaan julkaista, mutta esimerkiksi pöytäkirjassa näkyy maininta salassa pidettävän asian käsittelystä.

Pöytäkirjassa ja viranhaltijapäätöksessä julkaistaan ainoastaan tiedonsaannin kannalta välttämättömät henkilötiedot, esimerkiksi virkaan tai tehtävään valitun henkilön nimi. Oikaisuvaatimus- ja valitusajan tai esimerkiksi kuulutuksen ilmoitusajan päättyessä myös peruste henkilötietojen näyttämiseen verkkosivustolla päättyy.

Virkkalan alueseurakunnan kokoukset kevät 2024: 

16.1. klo 17