Tietosuojaseloste sähköiseen virkatodistustilaukseen

Rekisterinpitäjä

Kirkkohallitus/Kirkon viestintä (Y-tunnus 0118950-3)
Eteläranta 8, 00130 Helsinki
PL 210, 00131 Helsinki
puh. 09 1802 1, kirkkohallitus@evl.fi

Yhteyshenkilö

Anne Kähäri

Kirkkohallitus
Eteläranta 8, 00130 Helsinki
puh. 050 3243 159, anne.kahari@evl.fi

Tietosuojavastaavan yhteystiedot

Kirkon keskusrahaston tietosuojavastaava

tietosuojavastaava.kkr@evl.fi

Rekisterin nimi

Sähköinen virkatodistustilaus

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Tietoja käytetään virkatodistustilauksen tekemiseen ja virkatodistuksen laatimiseen sekä virkatodistuksen ja laskun lähettämiseen.

Tietojen käsittelyn oikeusperusteena on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 6.1.f artikla, jonka mukainen oikeutettu etu perustuu rekisteröidyn omaan ilmoitukseen ja tahtoon tilata virkatodistus Suomen evankelis-luterilaiseen kirkkoon kuuluvalta seurakunnalta.

Rekisterin henkilöryhmät ja tietosisältö

Henkilöryhmät, joiden tietoja käsitellään, on henkilöt, joista tehdään virkatodistus sekä henkilöt, jotka virkatodistustilauksen tilaavat.

Virkatodistuksen tilaaja antaa sähköisellä tilauslomakkeella seuraavat tiedot:

 • Seurakunta, josta virkatodistus tilataan
 • Henkilö, jonka virkatodistus tilataan
  • Sukunimi
  • Etunimet
  • Syntymäaika
  • Syntymäkotikunta tai syntymäpaikka
  • Nykyinen/viimeisin kotikunta
  • elää/kuollut
   • kuolinpäivä
 • Virkatodistuksen laatimista helpottavat lisätiedot
  • Käyttötarkoitus, johon todistus tilataan
   • perunkirjoitus, kenen jälkeen perunkirjoitus pidetään - kuka on kuollut?
   • pankki
   • vakuutusyhtiö
   • lainhuuto
   • muu, mikä?
  • Muuttanut seurakuntaan
   • mistä
   • milloin
  • Muuttanut seurakunnasta
   • mihin
   • milloin
  • Entiset sukunimet
  • Muita lisätietoja (esim. aviopuolison nimi)
 • Virkatodistuksen kappalemäärä ja muut tarvittavat tiedot
  • Kappalemäärä
  • Virkatodistuksen kieli
  • Virkatodistukseen tarvitaan henkilön perustietojen lisäksi
   • siviilisääty
   • nykyinen puoliso
   • sisarukset
   • lapset
   • lapsenlapset
   • vanhemmat
   • isovanhemmat
   • kirkolliset toimitukset (kaste, rippikoulu, konfirmaatio, avioliitto)
 • Tilaajan tiedot
  • Tilaajan nimi
  • Yrityksen tai yhteisön nimi
  • Y-tunnus
  • Sähköpostiosoite
  • Puhelin
  • Fax
  • Todistuksen toimitusosoite
   • Katuosoite
   • Postinumero
   • Postitoimipaikka
  • Laskutusosoite
   • Katuosoite
   • Postinumero
  • Postitoimipaikka

Tietolähteet

Virkatodistustilauslomakkeella annetut yksilölliset tiedot.

Tietojen luovutukset

Lomakkeen kautta ilmoitetut tiedot toimitetaan edelleen seurakuntaan, josta virkatodistus tilataan.

Tietoja ei luovuteta sivullisille.

Tilauspalvelun teknisen ympäristön ylläpito on ulkoistettu käyttöpalvelu- ja sovellustoimittajalle, jonka toiminta täyttää EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset vaatimukset.

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Henkilötietojen säilytysaika

Tiedot poistetaan Lukkari-tietokannasta kolmen kuukauden kuluttua niiden tallentamisesta.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus:

 • pyytää rekisterinpitäjältä pääsy itseään koskeviin henkilötietoihin sekä pyytää kyseisten tietojen oikaisemista tai poistamista
 • pyytää rekisterinpitäjältä itseään koskevien henkilötietojen käsittelyn rajoittamista tai vastustaa käsittelyä sekä oikeutta siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
 • niiltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen, oikeus peruuttaa suostumus milloin tahansa tämän vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen
 • tehdä valitus henkilötiedon käsittelystä kansalliselle valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta. Tämän oikeuden käyttäminen ei rajoita kirkkolain (1054/1994) mukaisia muutoksenhakukeinoja.

Kansallisen valvontaviranomaisen yhteystiedot

Tietosuojavaltuutetun toimisto

PL 800, Ratapihantie 9, 00521 Helsinki

p. 029 56 66700, tietosuoja@om.fi