Evl.fi-verkkopalvelun kansalaispalautteiden tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä

Kirkkohallitus/Kirkon viestintä (Y-tunnus 0118950-3)

Eteläranta 8, 00130 Helsinki

PL 210, 00131 Helsinki

puh. 09 18021, kirkkohallitus@evl.fi

Yhteyshenkilö

Eeva-Kaisa Heikura

Kirkkohallitus/Kirkon viestintä

Eteläranta 8, 00130 Helsinki

puh. 040-688 1421, eeva-kaisa.heikura@evl.fi

Tietosuojavastaavan yhteystiedot

Kirkon keskusrahaston tietosuojavastaava

tietosuojavastaava.kkr@evl.fi

Rekisterin nimi

evl.fi-verkkopalvelun kansalaispalautteet


Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Palautelomakkeen kautta henkilö voi antaa palautetta tai kysyä kirkon toiminnasta ja Evl.fi-palvelusta.

Tiedot on tarkoitettu käytettäväksi palautteen käsittelemiseen sekä tuotekehitykseen. Palauteviestien pohjalta kehitämme jatkuvasti tuotteiden ja palveluiden käyttöliittymiä ja käyttökokemusta.

Tietojen käsittelyn oikeusperusteena on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 6.1.f artikla, jonka mukainen oikeutettu etu perustuu rekisteröidyn omaan ilmoitukseen ja tahtoon antaa palautetta rekisterinpitäjälle.

Rekisterin henkilöryhmät ja tietosisältö

Henkilöryhmä, jonka tietoja käsitellään, on evl.fi-asiakkaat.

Palautelomakkeelta tallentuvat rekisteriin seuraavat palautteenantajan antamat tiedot: henkilön nimi (ei pakollinen), sähköpostiosoite (ei pakollinen) ja palauteviesti.

Tietolähteet

Rekisterin tiedot saadaan suoraan käyttäjiltä itseltään palautelomakkeen kautta.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei luovuteta sivullisille.

Palautepalvelun teknisen ympäristön ylläpito on ulkoistettu käyttöpalvelu- ja sovellustoimittajalle, jonka toiminta täyttää EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset vaatimukset.

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Henkilötietojen säilytysaika

Tiedot säilytetään, kunnes asia on käsitelty, ja poistetaan viimeistään 36 kk kuluttua saapumisesta. Tiedot poistetaan myös pyydettäessä.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus:

  • pyytää rekisterinpitäjältä pääsy itseään koskeviin henkilötietoihin sekä pyytää kyseisten tietojen oikaisemista tai poistamista
  • pyytää rekisterinpitäjältä itseään koskevien henkilötietojen käsittelyn rajoittamista tai vastustaa käsittelyä sekä oikeutta siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
  • niiltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen, oikeus peruuttaa suostumus milloin tahansa tämän vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen
  • tehdä valitus henkilötiedon käsittelystä kansalliselle valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta. Tämän oikeuden käyttäminen ei rajoita kirkkolain (1054/1994) mukaisia muutoksenhakukeinoja.

 

Kansallisen valvontaviranomaisen yhteystiedot

Tietosuojavaltuutetun toimisto

PL 800, Ratapihantie 9, 00521 Helsinki

p. 029 56 66700, tietosuoja@om.fi

 

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Kts. Evästeet