Arjen ongelmat: apua ja tukea sinun elämääsi

Lähimmäisen auttaminen eli kirkon diakoniatyö perustuu kristilliseen rakkauteen. Se on rinnalla kulkemista niin iloissa kuin suruissakin. Apu ja toiminta ovat maksuttomia eivätkä edellytä kirkkoon kuulumista. Lähetteitä ei tarvita. Kaikki keskustelut ovat luottamuksellisia. Diakoniatyöntekijät ovat sosiaali- ja terveysalan ammattilaisia.

 

Tukea eri elämäntilanteissa

Jos jaksaminen huolettaa tai muuten asiat painavat mieltä, asioista puhuminen jonkun toisen kanssa useimmiten helpottaa. Diakoniatyö tarjoaa tukea erilaisissa elämäntilanteissa. Diakoniatyössä tapaat työntekijän, joka kuuntelee ja jonka kanssa voit etsiä suuntaa eteenpäin.

 

Voit ottaa yhteyttä seurakunnan diakoniatyöntekijöihin:

- Kun haluat pohtia luottamuksellisesti mieltäsi painavia asioita, kuten ihmissuhteita, yksinäisyyttä, työttömyyttä, työssä jaksamista, päihderiippuvuutta tai mielenterveyden asioita.

- Kun haluat keskustella hengellisistä asioista.

- Kun tarvitset tukea elämän kriisitilanteissa esimerkiksi läheisen menetyksen tai oman sairastumisen kanssa.

- Kun haluat selvitellä elämäntilannettasi. Diakoniatyöntekijä neuvoo ja ohjaa tarvittaessa eteenpäin oikean palvelun piiriin.

- Diakoniatyöstä on mahdollista saada myös taloudellista apua tietyin edellytyksin. Diakonian antama taloudellinen apu on kriisiluontoista ja tilapäistä ja sitä varten tehdään aina talousselvitys.

 

Diakoniatyöntekijöiden yhteystiedot 

Diakoniaruokailujen ja ruoka-avun ajat ja paikat

Hopeyhdistys.fi

Takuusäätiö.fi

Talous ja velkaneuvonta

Kela toimeentulotuki

Keittiön vapaaehtoiset ovat diakonille suuri apu.