Info

Lojo församling är en finsk församling med svensk verksamhet. Församlingen har 1320 svenskspråkiga medlemmar.


Suomeksi

in English

Auf Deutsch


 

Larsgatan 40
08100  Lojo

Öppet mån-tors kl 8:30-14:30, fre stängt (Tel. kl 8:30-15:00) OBS! Från 19.7 är vi stängda på fredagar

Larsgatan 40
08100  Lojo

Öppet mån-tors kl 8:30-14:30, fre stängt. (Tel. kl 8:30-15:00), OBS! Från 19.7 är vi stängda på fredagar