Hyppää sisältöön

Skolbarn

Församlingen har verksamhet också i samarbete med skolorna och för skolbarnen.

Till verksamheten hör:

  • morgonsamlingar
  • skolgudstjänster
  • skolbesök
  • påsk- och julvandringar

Samt olika evenemang som ordnas för skolbarnen i församlingens lokaler.

 

Regelbunden verksamhet som församlingen erbjuder:

 

 

Nästa 10 fest har vi den 23.11 2022 kl 18-19.30 för dig som fyller eller har fyllt 10 år under 2022. 

Barn leker ute

 För dig som på hösten 2022 börjar i ettan i Solbrinkens och Virkby skolor
ordnas en Välsignelse inför skolstarten onsdagen den 10.8.2022 kl. 18 i Lilla Lars.

Vi vill gå tillsammans med Dig när det händer något viktigt i ditt liv. Du skall börja din skola och vi tycker det är en stor händelse. Någonting nytt börjar.

Församlingens vill vara med dig i ditt viktiga skede genom denna välsignelse. Välsignelse är en direkt gåva av Gud själv.

När vi i kyrkan välsignar, vill vi dig lycka och framgång. Jesus själv välsignade barn.

Föräldrar, syskon, faddrar, far- och morföräldrar är välkomna med.

Du får som gåva Barnens bibel. Kaffe te och saft efteråt.

                                     ​