Skolbarn

Församlingen har verksamhet också i samarbete med skolorna och för skolbarnen.

Till verksamheten hör:

  • morgonsamlingar
  • skolgudstjänster
  • skolbesök
  • påsk- och julvandringar i Lilla Lars

Samt olika evenemang som ordnas för skolbarnen i församlingens lokaler.

Regelbunden verksamhet som församlingen erbjuder:

Barn leker ute