Hyppää sisältöön

Skolbarn

Församlingen har verksamhet också i samarbete med skolorna och för skolbarnen.

Till verksamheten hör:

  • morgonsamlingar
  • skolgudstjänster
  • skolbesök
  • påsk- och julvandringar

Samt olika evenemang som ordnas för skolbarnen i församlingens lokaler.

 

Regelbunden verksamhet som församlingen erbjuder:

 

 

Nästa 10 fest har vi i november 2023 för dig som fyller eller har fyllt 10 år under 2023. 

Barn leker ute

För dig som på hösten 2023 börjar i ettan i Solbrinkens och Virkby skolor
ordnas en Välsignelse inför skolstarten onsdagen den 9.8.2023 kl. 18.00 i Virkby kyrka.

Vi vill gå tillsammans med Dig när det händer något viktigt i ditt liv. Du skall börja din skola och vi tycker det är en stor händelse. Någonting nytt börjar.

Församlingens vill vara med dig i ditt viktiga skede genom denna välsignelse. Välsignelse är en direkt gåva av Gud själv.

När vi i kyrkan välsignar, vill vi dig lycka och framgång. Jesus själv välsignade barn.

Föräldrar, syskon, faddrar, far- och morföräldrar är välkomna med.

Du får som gåva Barnens bibel. Kaffe te och saft efteråt.

                                     ​