Hyppää sisältöön

Kremering

Urnbegravningarna har ökat märkbart på senare tid. En urna kan begravas i en urngrav, i minneslunden eller i en gammal kistgrav.

Urngravplatserna finns i färdigt anlagda parker, medan kistgravplatserna färdigställs först efter begravningarna, en rad i sänder. Graven och dess omgivning iordningställs snabbt efter en urnbegravning. Minnesmärkena behöver inte avlägsnas från en grav vid urnbegravning.

Vid kremering sker jordfästningen på samma sätt som vid kistbegravning. Efter jordfästningen lämnas kistan kvar i kapellet eller kyrkan. Urnan läggs i graven vid en senare tidpunkt som de anhöriga kommer överens om. Vid urnnedläggningen för en ledsagare urnnedläggarna fram till graven och efter nedläggningen täcker ledsagaren eller någon av de anhöriga graven. Vid urnnedläggningen kan man ta hjälp av bilaga nr. 10 "Andakt vid gravläggning" i Psalmbok eller bilaga "Gravläggning" i Psalmbok med tillägg. Prästen deltar på begäran också i urnnedläggningen.

Tre ljus