Hyppää sisältöön

Sorggrupp

Församlingen erbjuder en möjlighet för dem, som har förlorat en nära människa, att mötas som en sorggrupp för att dela tankar kring förlust och död. Genom att gå tillsammans kan vi hjälpa varandra att komma en bit på vägen. Sorggruppen samlas ca 6 gånger. Om Du vill veta mer kontakta

Tanja Louhivuori
Lojo församling
mobil 044 3284 211
e-post tanja.louhivuori@evl.fi

Ljus och änglar på vägen