Hyppää sisältöön

Sorggrupp

Församlingen erbjuder en möjlighet för dem, som har förlorat en nära människa, att mötas som en sorggrupp för att dela tankar kring förlust och död. Genom att gå tillsammans kan vi hjälpa varandra att komma en bit på vägen. Sorggruppen samlas ca 6 gånger. Om Du vill veta mer kontakta kaplan Tanja Louhivuori.

Ljus och änglar på vägen

Tag kontakt

Kaplan

Svenskspråkig verksamhet, anträffbar från lördag till onsdag.