Hyppää sisältöön

Svenska direktionen

Den svenska verksamheten styrs av Svenska direktionen, som är vald av Lojo församlingens fullmäktige. Vill Du vara med i verksamheten, är Du välkommen. Synpunkter tas gärna emot.

Direktions medlemmar och suppleanter

Teddy Kullberg ordf. Suppleant Johnny Kronqvist
Birgitta Piippo Suppleant Nina Loikkanen
Christer Isaksson Suppleant Iris Virkkilä
Minette Schulman Suppleant Mirjam Vikman
Kim Nordström Suppleant 
Susanne Sere Suppleant Marica Strömberg
Hannu Nikander Suppleant Keijo Wigren
Marika Torp Suppleant Gunilla Peräsalo
Susanna Jääskeläinen Suppleant Anne Heimberg

 

Församlingsanställda

Tanja Louhivuori, präst
Tom Blomfelt, ungdomsarbetsledare
Ulrika Suominen, barnledare
Beatrice Österman, barnledare

Kontaktuppgifter

 

Lohjan seurakunta - Svenska direktionen:
Protokoll