Hyppää sisältöön

Skriftskolan

Allmänt om skriftskolan i Finlands ev. lut kyrkaÖppna länk i ny flik

skriba

Skriban

Hej bästa konfirmand och föräldrar! Skriftskolan eller bättre känt "skriban" är en av kyrkans viktigaste verksamhetsområden. För många är skriban och framförallt konfirmationen en milstolpe i livet. Det innebär att man tar steget närmare det vuxna livet. Under skribalägret är man med om något alldeles unikt och man får värdefulla minnen för livet.

Välkommen med i skriftskolan.

skriba

Skriftskolan i Lojo församling

 

Anmälan till skriftskolan sker i oktober. Alla födda 2007 får brev hem med

anmälningsinfo. Samlingarna börjar januari 2022.

 

Svenska gruppens program 2022:

 

Högmässa och kyrkkaffe 23.1 kl. 13.00-14.30 i Lojo kyrka.
Samling 5.2 kl. 13.00-16.00 i Virkby kyrka.
Högmässa 6.2 kl. 13.00-14.30 i Virkby kyrka.
Ung kyrka 9.3 Kvällsmässa i Virkby kyrka kl 18.00-19.00.

Bekantning i församlingens lokaler den 4.4 kl 16-17.30. Vi startar i Lojo kyrka kl 16.
Föräldraträff: 9.5 kl. 18.00-19.00 i Virkby kyrka.
Skriftskolläger: 1-8.8 på Houtskär

Konfirmation: 13.8 kl. 11.00-12.15 i Lojo kyrka.

Du får mer info vid kyrkkaffet med saft och bulle efter gudstjänsten 23.1. Också föräldrar är givetvis välkomna med då.

 

Hälsar:

 

Tanja  044 3284211        Tom   044 3284273