Hyppää sisältöön

Skriftskolan

Allmänt om skriftskolan i Finlands ev. lut kyrka

Läger

Skriban

Hej bästa konfirmand och föräldrar! Skriftskolan eller bättre känt "skriban" är en av kyrkans viktigaste verksamhetsområden. För många är skriban och framförallt konfirmationen en milstolpe i livet. Det innebär att man tar steget närmare det vuxna livet. Under skribalägret är man med om något alldeles unikt och man får värdefulla minnen för livet.

Välkommen med till skriftskolan i Lojo församling!

Läger
Läger

Skriftskolans program 2021

Högmässa och kyrkkaffe 24.1 kl. 13.00-14.30 i Lojo kyrka
Samling 6.2 kl. 13.00-16.00 i Virkby kyrka.
Högmässa 7.2 kl. 13.00-14.30 i Virkby kyrka.
Ung kyrka 10.3 Kvällsmässa i Virkby kyrka kl 18.00-19.00.

Bekantning i församlingens lokaler: 19.4 kl. 16.00-17.30. Vi startar i Lindkulla Karstunraitti 4, sen Lojo kyrka och slutar på pastorskansliet, Larsgatan 40.
 

Föräldraträff: 5.5 kl. 18.00-19.00 i Lindkulla, Karstunraitti 4.
Skriftskolläger: 5-12.7. på Heponiemi i Karislojo.
Konfirmation: 18.7 kl. 14.00-15.15 i Lojo kyrka.