Hyppää sisältöön

Jordfästning

”Herren är nära dem som har ett brustet hjärta, Han frälser dem som har förlorat hoppet”.

Det uppstår många praktiska frågor inför en begravning. Vi har samlat råd och anvisningar med tanke på arrangemangen inför en jordfästning. Vi vill också framföra vårt varma deltagande med anledning av Er anhörigas bortgång. Du kan läsa mer om sorg här.

Bön i sorgen

Barmhärtige Gud,
du som möter levande och döda,
du som omfattar allt som varit, är och ska komma,
omslut oss med din kärlek.
Genom din Son Jesus Kristus, vår Herre.
Amen.

Hur ordnar man en begravning?

Kontakt med församlingen

Före begravningen kontaktar man församlingskansliet i Lojo församling eller i lokalförsamlingens församlingskansli för att komma överens om platsen för jordfästningen samt den präst och kantor som ska förrätta jordfästningen.

Gravplatsen och andra ärenden i anslutning till själva begravningen handhas av Lojo församlingskansli eller i lokalförsamlingens församlingskansli.

en kista med blommor

Gravgårdar

Det finns nio gravgårdar i Lojo församling:

S:t Lars kyrkogård

Metsola gravgård

Virkby gravgård

Sammatti gravgård

Karislojo gravgård

Karjalohjan Pyhän Ristin gravgård

Nummis gravgård

Pusula gravgård

Kärköläs gravgård

Det förrättas c. 450 jordfästningar på församlingens gravgårdar. Av dessa består över 73% av urnbegravningar. Det finns ungefär 16500 gravplatser på gravgårdarna. I församlingens gravskötselfond finns ungefär 3600 gravar.

Församlingens begravningstjänst och församlingskansli ansvarar för gravgårdar och skötsel av gravar samt begravningar. I begravningstjänsten arbetar 13 personer året runt och vid sommartid ungefär 60 säsongarbetare och studeranden.