Hyppää sisältöön

Dop

I den lutherska kyrkan är dopet ett sakrament - en helig handling. Det betyder att Jesus själv har sagt att vi ska låta döpa oss. Du kan läsa om Jesu dopbefallning i Bibeln. (Matt. 28:18–20)

I dopet blir man medlem både i sin hemorts församling och i hela den världsvida kyrkan.

Den nyfödda bör döpas omkring två månader efter födseln. När du vill boka tid för dopet, tag kontakt med Lojo församlingskansli. I kansliet kan du samtidigt komma överens om prästen som sköter dopet och möjliga reserveringar av församlingens utrymmen. Dopet kan förättas på båda språkena i tvåspråkiga familjer.

Faddrar

I blanketten bör man också skriva in faddrarna med personbeteckningen. Barnets ska ha åtminstone två faddrar. I undantagsfall kan bara en fadder godkännas. Faddrarna ska vara konfirmerade och höra till den evangelisk-lutherska kyrkan. Också personer som hör till andra kyrkosamfund som godkänner barndop kan bli faddrar. Sådana samfund är till exempel den anglikanska, den ortodoxa och den katolska kyrkan. En som inte tillhör kyrkan kan inte fungera som fadder.

Det finns ingen övre gräns för antalet faddrar.

 

Valet av namnet

Den nyfödda barnets föräldrar får hem en blankett för registrering av namnet som skall fyllas i före dopet.

I blanketten frågas det efter barnets namn. Anvisningar följer med blanketten. Namnet bör följa Finlands namnlag. Dopet bekräftar inte namnet, barnets namn registreras då det förs in i befolkningsregistren. Prästen sköter blanketten vidare.

dop klänningar