Hyppää sisältöön

General Dataskyddsbeskrivning

Information om General Dataskyddsbeskrivning i Lojo församling

Klockaren – webbpublikationssystem för Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland

Personuppgiftsansvarig

Kyrkostyrelsen, Kyrkans kommunikation
Södra kajen 8, PB 210, 00131 Helsingfors
(09) 18021, kyrkostyrelsen(at)evl.fi

Kontaktperson

Lari Lohikoski
Södra kajen 8, PB 210, 00131 Helsingfors
tfn 050-3469041
lari.lohikoski(at)evl.fi

Kontaktuppgifter till dataskyddsombudet

Kyrkans centralfonds dataskyddsombud
tietosuojavastaava.kkr@evl.fi

Registrets namn

Klockaren – webbpublikationssystem för Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland

Ändamålet med och den rättsliga grunden för behandlingen av personuppgifter

Klockaren är en webbplats för församlingar och andra organisatoriska enheter inom kyrkan som erbjuder samma funktioner och struktur för alla användare men som visuellt kan byggas upp så att de återspeglar församlingens profil. Även hela kyrkans webbplats evl.fi använder publiceringsplattformen Klockaren och omfattas den här dataskyddsbeskrivningen.

Behandlingen av personuppgifter på webbplatsen hänför sig till elektroniska funktioner som underlättar uträttandet av ärenden; beställning av ämbetsbevis, inträde i kyrkan, förbönsbegäran, insamling av respons, beställning av nyhetsbrev.

Den rättsliga grunden för behandling av uppgifter är artikel 6.1.f i EU:s allmänna dataskyddsförordning, där det berättigade intresset baserar sig på den registrerades eget meddelande och vilja att beställa ämbetsbevis, bli medlem i kyrkan, lämna en begäran om förbön, ge respons eller beställa ett nyhetsbrev.

Registrerade persongrupper och datainnehåll

Kyrkostyrelsen ansvarar för webbplatsens allmänna och gemensamma innehåll. Varje församling ansvarar för sin egen evenemangsinformation, sin presentationssida, sin kontaktinformation etc.

På webbplatsen behandlas följande uppgifter: beställning av ämbetsbevis, inträde i kyrkan, anmälan till evenemang, respons etc.

Församlingarna skapar själva blankettmallar för eget bruk, till exempel för följande ändamål: förbönsbegäran, insamling av respons, anmälan till församlingens verksamhet. Datainnehållet varierar och framgår alltid av respektive blankettmall.

Uppgifter som lämnats av en person behandlas av den församling som ansvarar för den aktuella verksamheten eller ärendet.

Uppgiftskällor

Besökaren på webbsidan uppger själv sina personuppgifter vid funktionen i fråga.

Utlämning av uppgifter

Personuppgifter som lämnats via webbplatsen förmedlas till den församling vars verksamhet eller ärende det gäller.

Uppgifter som lämnats via webbplatsen lämnas inte ut till utomstående.

Det tekniska underhållet av webbplatsen har lagts ut på användartjänst- och programleverantörer vars verksamhet fyller kraven i EU:s allmänna dataskyddsförordning.

Uppgifter överförs inte utanför EU eller EES.

Lagringstid

Fo