Hyppää sisältöön

Beställ ämbetsbetyg

Kontakta Lojo pastorskansliet via email på addressen lohja.kirkkoherranvirasto@evl.fi  eller per telefon (019) 328 41.

Beställ äbetsbetyg elektroniskt här! (på finska)

Släktforskning

Skriftlig beställning via email lohja.kirkkoherranvirasto@evl.fi eller per post

Lojo pastorskansliet
Larsgatan 40
08100 Lojo.

Avgifter för ämbetsbetyg och släktutredningar:

S.k. lever-betyg, som innehåller uppgifter om en medlem i en församling i Esbo (inte flyttningar, personhistoria eller andra personer) är gratis. Om uppgifter om in- och utflyttningar, om make/maka eller barn tilläggs, kostar intyget 9,00 €.

Ämbetsbetyg där uppgifterna kommer direkt från medlemsregistret 9,00 €

Manuellt uppgjord släktutredning där uppgifterna kommer från familjebladen 9,00 €

Manuellt uppgjord släktutredning där uppgifterna hämtats från kyrkböcker i bokform och där uppgifterna enbart gäller huvudpersonens äktenskap, flyttning eller död, eller kyrkliga förrättningar 9,00 €

Manuellt uppgjord släktutredning där uppgifterna hämtats från kyrkböcker i bokform och där uppgifterna också gäller andra personer än huvudpersonen, och gäller dessas äktenskap, flyttning- eller död, eller kyrkliga förrättningar 30,00 €

Släktutredning för släktforskning, de första 30 minuterna 30,00 €
Om utredningen tar mer än 30 minuter tillkommer en tilläggsavgift på 15,00 € för varje påbörjad 30 minutersperiod.

Betyg som utfärdas för vetenskaplig forskning, de första 30 minuterna 30,00 €. Tilläggsavgift på 12,00 € för varje påbörjad 30-minutersperiod.

Kopia på redan existerande släktutredning 9,00 €/sida

Mångspråkigt ämbetsbetyg 9,00 €

Manuellt uppgjort utdrag ur dopbevis 9,00 €

Expeditionsavgift 5,50 €