Hyppää sisältöön

S:t Lars kyrka

Kyrkogatan 1 , 08100 Lojo
044 3284 361

Öppet dagligen 1.10.2019 - 30.4.2019 kl 12-15 och 1.5.2019-30.9.2019 kl 9-16. Kyrkan är stängd för resenärer under kyrkliga förättningar och på följande dagar: midsommardagen, självständighetsdagen, juldagen, nyårsdagen, långfredagen, påskaftonen och vappen. Mässa på söndagar kl 10. Du kan lyssna på mässan på Radio Dei 107,2 MHz. Välkommen!

S:t Lars kyrka

Antalet personer

  • 600

Mässa

  • På söndagar kl 10

Parkering

Det finns många parkeringsplatser i kyrkområdet med en tidsgräns på 4 timmar.

 

Historia

Redan långt innan S:t Lars kyrka uppfördes, har lojoborna haft en egen kyrka. Lojo församling fanns troligen redan på 1200‑talet. Det är likaså troligt att den först tilltänkta platsen för en kyrka fanns i Kyrkstad i Virkby. Om en kyrka någonsin byggdes där är däremot inte känt. På samma plats som S:t Lars kyrka nu står, har det sannolikt funnits en träkyrka. De äldsta mynten som hittats under kyrkans golv är från Magnus Erikssons tid (1319‑1364), dvs. före den nuvarande kyrkans tid.

Den medeltida kyrkan

Den medeltida kyrkans ålder har i brist på skriftligt material bestämts enligt arkitektonisk stil och byggnadstekniska detaljer. Lojo kyrka anses vara något yngre än Nådendals klosterkyrka från 1462 och Karis kyrka från 1470. Lojo kyrkas byggnadsskede sammanfaller i stort sett med den kyrkobyggnadsperiod som inföll på biskop Konrad Bitz’ och domprosten Magnus Särkilax’ tid (1460‑1480). Biskopen och domkapitlet försökte med alla medel främja den kyrkliga byggnadsverksamheten.

S:t Lars kyrkas yttre mått är 40 x 22 meter. Höjden till takåsen är 34 meter. Kyrksalens yta