Hjälpledarverksamhet

Varför bli hjälpledare?

Din församling är en del av den kyrka som Jesus grundade för 2000 år sedan. Att bli hjälpledare är ett bra sätt att lära känna sin egen församling och komma med i församlingsverksamheten. Hjälpledararbete finns i nästan alla församlingar i Finland. I kyrkans hjälpledarutbildning deltar varje år ungefär 27 000 unga.

Utbildning

Under hjälpledarutbildningen diskuteras både Bibeln och allmänna livsfrågor. De som deltar i utbildningen får god vägledning både som kristna och som medlemmar av samhället, familjen och kamratkretsen.

Som hjälpledare får man dela med sig av det man själv har fått och lärt sig. Traditionellt sker det här på skribaläger, men nuförtiden används hjälpledarkurserna också till att utbilda ledare för församlingens söndagsskola, klubbar och läger.

Den som gått i skriftskolan kan gå med i hjälpledarverksamheten och bli hjälpledare. Som hjälpledare har man ett ansvar för deltagarna på lägret och får samtidigt också själv uppleva skriftskolan på nytt, ur en annan synvinkel.

Hjälpledarna finns till för skriftskoldeltagarna. De lyssnar, inspirerar, skapar en känsla av samhörighet, informerar och står för program

ungd

 

Kommande samlingar våren 2019

i Virkby kyrkas ungdomskällare kl 15.30-16.30

 

 

26.2              Skribans målsättningar och teamwork

 

12.3              Planeringsmodeller och planering för Ung kyrka

 

13.3              Ung kyrka kl 18.00-18.30 i Virkby kyrka för alla ungdomar.

 

26.3              Bön och andakt i skriftskolan....om stillhet och helighet

 

10.4        kl 17-18        Kvällsprogram och lekar...vad skall man tänka på?

 

24.4        kl 17-18      Olika case, hur gör vi egentligen, 1 hjälp på läger

 

5.5               Välsignelse till hjälpledare i Lojo kyrka kl 13.00

 

Skribaläger 6-12.7 2019 på Saarikko. Konfirmation 14.7 2019 kl 14 i Lojo kyrka.

 

Mera info: Ungdomsarbetsledare Tom Blomfelt