Kuulutus seurakuntavaaleista

Lohjan seurakunnassa toimitetaan 20.11.2022 seurakuntavaalit, joissa valitaan vuoden 2023 alusta alkavaksi nelivuotiskaudeksi 33 jäsentä kirkkovaltuustoon.

Vaalit toimitetaan 20.11.2022 seurakunnan äänestysalueiden äänestyspaikoissa seuraavasti:

Kantalohjan äänestysalueella Lastenkappeli Pikku-Lauri, Sibeliuksenkatu 2, 08100 Lohja, kello 11.00–20.00

Karjalohjan äänestysalueella Karjalohjan seurakuntatalo, Keskustie 30, 09120 Karjalohja, kello 11.00–20.00

Nummen äänestysalueella Nummen seurakuntatoimisto, Rauhanpolku 8, 09810 Nummi, kello 11.00–20.00

Pusulan äänestysalueella Pusulan kirkko, Marttilantie 1, 03850 Pusula, kello 11.00–20.00

Sammatin äänestysalueella Sammatin seurakuntatalo, Pappilantie 1, 09220 Sammatti, kello 11.00–20.00

Ei äänestysaluetta, Lohjan seurakuntakeskus, Lastenkappeli Pikku Lauri, Sibeliuksenkatu 2, 08100 Lohja, kello 11.00–20.00.

Äänioikeutettu 15.8.2022 tämän seurakunnan läsnä olevaksi merkitty ja 16 vuotta viimeistään 20.11.2022 täyttävä seurakunnan jäsen saa äänestää oman alueensa äänestyspaikassa.

Seurakuntavaalista ja äänestyspaikoista löytyy tietoa myös seurakunnan kotisivuilta osoitteesta www.lohjanseurakunta.fi sekä osoitteesta seurakuntavaalit.fi.

Lohja 3.10.2022

Lohjan seurakunnan vaalilautakunnan puolesta

Puheenjohtaja Antti Pihakari

 

Kungörelse om församlingsval

I Lojo församling förrättas församlingsval 20.11.2022. I valet utses 33 medlemmar till kyrkofullmäktige till församlingsrådet för en fyraårsperiod som börjar vid ingången av 2023.

 

Valet förrättas 20.11.2022 vid följande röstningsställen i församlingens röstningsområden:

Röstningsområde Lojo stamförsamling, Lastenkappeli Pikku-Lauri, Sibeliusgatan 2, 08100 Lojo, kl. 11.00–20.00

Röstningsområde Karislojo, Karislojo församlingshus, Keskustie 30, 09120 Karislojo, kl 11.00–20.00

Röstningsområde Nummi, Nummi församlingsbyrå, Rauhanpolku 8, 09810 Nummi, kl. 11.00–20.00

Röstningsområde Pusula, Pusula kyrka, Marttilantie 1, 03850 Pusula, kl. 11.00–20.00

Röstningsområde Sammatti, Sammatti församlingshus, Pappilantie 1, 09220 Sammatti, kl 11.00–20.00

Inget röstningsområde, Lastenkappeli Pikku-Lauri, Sibeliusgatan 2, 08100 Lojo, kl. 11.00-20.00.

En röstberättigad medlem av församlingen som 15.8.2022 registrerats som närvarande medlem och senast 20.11.2022 fyller 16 år får rösta vid röstningsstället i sitt eget röstningsområde.

Information om församlingsvalet och röstningsställena finns också på församlingens webbsida på adressen www.lohjanseurakunta.fi och på webbplatsen forsamlingsvalet.fi.

Lojo 3.10.2022

För valnämnden i Lojo församling

Ordförande Antti Pihakari