Mielenterveys

Seurakunnan mielenterveystyö on tukea tarvitsevan rinnalla kulkemista. Keskeistä siinä on kokonaisvaltainen ja arvostava kohtaaminen kaikissa elämän kysymyksissä. Toimintamuotoja ovat keskustelut kodeissa ja vastaanotoilla, palveluiden piiriin ohjaaminen sekä monenlaisten asioiden selvittely ja niiden eteenpäin vieminen yhdessä. 

Työssä pyritään myös vaikuttamaan arvoihin, asenteisiin ja päätöksentekoon mielenterveyskuntoutujien aseman parantamiseksi. Lohjalla toimii alueella mielenterveystyötä tekevistä tahoista koostuva Mielenterveysverkosto, jossa näitä asioita pyritään edistämään.

Mielenterveyskuntoutujien omisille tarkoitettu vertaistukiryhmä kokoontuu kerran kuukaudessa tiistaisin Lohjalla Hiiden Omaishoitajien tiloissa osoitteessa Suurlohjankatu 18. Ryhmää ohjaa FinFami ry:n vertaisohjaaja eikä siihen tarvitse ilmoittautua etukäteen. Ryhmän kokoontumiskerrat: Lohjan avoin iltaryhmä - FinFami Uusimaa ry - Omaiset mielenterveyden tukena

Kun kaipaat elämäntilanteessasi tukea tai apua, voit kääntyä luottamuksellisesti seurakunnan työntekijöiden puoleen.

Lohjan seurakunnan mielenterveystyön yhteyshenkilönä toimii diakoni Krista Kallio: krista.kallio@evl.fi, p. 050 5548 835.

 

Krito-työ

Vuosittain pyritään järjestämään kristillisen toipumistyön ryhmiä (Krito-ryhmiä), jotka ovat sielunhoidollisia vertaisryhmiä ja jakamisen paikkoja. Turvallisessa ilmapiirissä on mahdollista pysähtyä kohtaamaan oman elämän kipukohtia ja lähteä etsimään yhteyttä itseen ja omiin tunteisiin ja tarpeisiin. Ryhmän sääntöjä ovat muun muassa ehdoton luottamuksellisuus, ajan jakaminen tasan ryhmäläisten kesken ja toisten kuunteleminen ilman neuvomista.

Lisätietoa: Toipumistyö Krito - Kansan Raamattuseura