Lähetyksen nimikkokohteet

Nummen alueen lähetystyötä hoitaa diakoniatyöntekijä yhdessä lähetyksen vastuuryhmän ja aluekappalaisen kanssa.

Alueseurakunta tukee vuoden 2018 alusta Namibian Windhoekissa Suomen Lähetysseuran hanketta Oppilaitostyön vahvistaminen. Oppilaitostyön kautta lisätään opiskelijoiden raamatun tuntemusta ja heidän ymmärrystään sen soveltamisesta sosiaalisen elämän ja nykyhaasteiden kontekstiin. Opiskelijoiden uskonelämä vahvistuu ja se ilmenee heidän elämässään ja kyvyssään jakaa uskoaan. Opiskelijoiden sosiaaliset suhteet seurustelukumppaneiden, opiskelijatovereiden ja perheiden välillä paranevat. He ovat sitoutuneita myös itse opiskelijatyöhön ja kantavat siitä vastuuta. Nummella tavoitteena on innostaa nuoria lähetystyöhön virittämällä yhteyksiä nummilaisten ja hankkeen piirissä olevien nuorten välille.

Suomen Lähetysseuran kautta tuetaan myös Inkerin kirkon työtä Venäjällä. Lisäksi meillä on kummipäiväkotina Masasin päiväkoti Francistownissa Botswanassa. Katso Botswanan kummiesite tästä!

Nummilaiset Vaula Veirala ja Jaakko Nuutila ovat Lohjan seurakunnan uusia nimikkolähetystyöntekijöitä (SLS) Senegalissa. 

Lähetyksellä on omat kirkkopyhänsä (mm. ’paimenten kirkko’ kesällä ja loppiaisen kyläkirkko). Lähetystyö on läpäisyperiaatteena läsnä eri työmuodoissa.

Namibian ev.lut. kirkon (ELCIN) läntinen hiippakunta ja Espoon hiippakunta ovat toistensa ystävyyshiippakuntia.

Lisää tietoa antaa diakoni Riikka Karinto

 

Namibialaisia ja Nummilaisia pappeja Nummella
Diakoni
Nummi

Nummen diakoniatoimisto, Rauhanpolku 8