Kodin siunaaminen

Kodin siunaaminen on kirkollinen toimitus, jossa pyydetään Jumalan siunausta ja varjelusta perheen tärkeimmälle paikalle, omalle kodille. Siunaus voidaan toimittaa milloin tahansa, mutta useimmiten se toimitetaan siinä vaiheessa, kun perhe on muuttanut uuteen kotiin. Kodin siunaaminen voidaan liittää luontevasti myös kodissa tapahtuvaan kastejuhlaan. Kodin siunaamisen kohteena ovat kodissa asuvat ihmiset ja heidän vieraansa.

Kuka toimittaa kodin siunaamisen?

Kodin siunaamisen voi toimittaa pappi, muu seurakunnan työntekijä tai seurakuntalainen. Jos kodin siunaaminen tapahtuu kasteen yhteydessä, sen toimittaa pappi.

Lisätietoa

Kysy lisää Lohjan seurakuntatoimistosta! Päivän ja työntekijän varaaminen tapahtuu Lohjan seurakunnan seurakuntatoimiston kautta puhelimitse p. 019 328 41 tai sähköpostitse lohja.seurakuntatoimisto@evl.fi.

Perhe kodissaan kodin siunaamisen hetkellä. Äiti on laksenut kätensä tyttärensä olkapäälle. Taustalla risti